VENHUIZEN - Op zaterdag 09 april 2022 geeft de vermaarde musicus Anton Doornhein op verzoek een mooi orgelconcert op het unieke- en fraaie Pels orgel in de Hervormde kerk aan de Kerkweg 113 te Venhuizen. Via een scherm kunt u meekijken op de speeltafel! De kerk is open vanaf 19.30 uur, het concert begint om 20.00 uur. Kaarten zijn uitsluitend vooraf online verkrijgbaar à € 15 via www.zingenenzo.com

Anton Doornhein (1960) werd geboren te Rijnsburg. Al vroeg bleek zijn interesse voor het orgel; op negenjarige leeftijd kreeg hij zijn eerste orgellessen bij Nico de Raad te Katwijk. Na het behalen van diverse diploma's ging hij in 1978 naar het Rotterdams Conservatorium. Hier studeerde hij hoofdvak orgel bij Jet Dubbeldam. De studie sloot hij af met de diploma's Docerend Musicus en Uitvoerend Musicus. Verder behaalde hij hier ook diploma's voor pianospel.

Na zijn opleiding nam hij deel aan diverse cursussen, o.a. bij Albert de Klerk en Kamiel d'Hooghe. Verder volgde hij interpretatielessen bij Marie Louise Langlais-Jaquet aan het 'Conservatoire International de Musique' te Parijs, die bekroond werden met een unanieme toekenning van de Grand Prix.

In 1985 won hij het 'Nationaal Orgelconcours' te Leiden in de categorie romantiek en in 1988 werd hij prijswinnaar van het Internationaal Orgelconcours te Nijmegen. Bij het Internationaal Bach Concours 1995 in de Grote of Sint-Bavokerk te Haarlem was hij een van de finalisten. Vanwege zijn verdiensten voor de Franse orgelcultuur ontving hij in 1997 de bronzen, en in 2004 de zilveren medaille 'Arts, Sciences et Lettres'. In 2001 won hij drie prijzen bij het César Franck Orgelconcours in de Kathedrale Basiliek St. Bavo te Haarlem: de tweede prijs, de publieksprijs en de Charles Tournemireprijs.

Anton Doornhein is o.a. werkzaam als muzikaal balletbegeleider aan het Rotterdams Conservatorium (Codarts) en als organist in de Dominicuskerk (Het Steiger) in Rotterdam. Van zijn spel verscheen een groot aantal cd's.