BLOKKER - De oeverzwaluwen zijn er weer! Wordt het weer zo’n broedsucces als vorig jaar? Zondagmiddag 27 mei start om 14.00 uur o.l.v. IVN-gidsen een Drachterveld- rondwandeling bij het Wijzenddijkje in Oosterblokker. Vanaf het dijkje en de heuvel hebben fietsers/wandelaars een goed zicht op dit fraaie, open gebied maar wandelend rondom de plas zie je toch het meest.

Zoals de 18 m lange betonnen oeverzwaluwwand die in 2017 is gebouwd. In de meer dan 100 uitgeholde nestgaten zat vorig jaar een kolonie oeverzwaluwen te broeden. Deze insectenetende vliegkunstenaars storen zich niet aan het publiek als die zich op gepaste afstand houdt. De drie gidsen vertellen ieder hun specifieke verhaal over de historie en het beheer van dit gebied, de bloemen en planten en de vele (water)vogels, echt alles is het weten waard. Een vrijwillige bijdrage voor IVN West- Friesland is welkom.

De locatie is per fiets uit twee richtingen van het Wijzendijkje bereikbaar. De ontmoetingsplek is bij het hek van ingang Het Drachterveld bij Blokker. Neem per auto de afslag Noorderdracht nabij de molen van Blokker voorbij Wijzenddijkje nr. 9.