WESTFRIESLAND - IVN West-Friesland gaat zondag 21 oktober kijken naar de bodem van het Streekbos. Start van deze doe-activiteit voor alle leeftijden is 14.00 uur bij IVN in het Streekbos Paviljoen. Na een korte inleiding wordt bodemmateriaal verzameld tijdens een wandeling door het Streekbos. Daarna gaan de bezoekers door middel van proefjes en microscopisch onderzoek ontdekken waaruit de bodem bestaat, en wat er te ontdekken valt aan bodemdiertjes. Deelname is gratis, maar een vrijwillige bijdrage is welkom.

Bodemschatjes
Het leven in de bodem is erg belangrijk. Zonder bodemdieren geen gezonde bodem! Top 3 van de Nederlandse bodemdieren zijn pissebedden, (waarom heten ze zo?) spinachtigen en regenwormen. De laatsten worden weer massaal gegeten door de mol en dragen zo bij aan een gezonde kringloop. Klei, slip, veen, zand zijn onmisbare elementen die het landschap en onze streek hebben gevormd sinds de oudheid.
Uiteindelijk was dit ooit een gebied vol kreken en slenken en gelegen aan zee.