HOORN - Kinderen leren veel van andere kinderen. Ze zien waar andere kinderen goed in zijn, maar ook waar andere kinderen moeite mee hebben. Om deze reden verzorgt Kinderpraktijk Theone naast individuele therapieën groepstrainingen. Vanaf begin april 2024 start de training Samen staan we steviger. Deze is voor kinderen van 8 t/m 12 jaar, die:


-verminderd zelfvertrouwen hebben,
- moeilijk ‘nee’ kunnen zeggen,
- snel boos worden,
- gepest worden of zelf iemand pesten of
- moeite hebben met sociale vaardigheden.

In deze training leren de kinderen:

- opkomen voor jezelf en voor wat jij echt belangrijk vindt en
- vriendschappelijk en met respect met anderen omgaan.

Voor opgeven of meer informatie ga naar www.kinderpraktijktheone.nl/trainingen