HOORN – Op zaterdag 7 juli organiseren Beweeg Wijs, de drie basisscholen in de Grote Waal (Jules Verne, Ichthus en de Zonnewijzer), de Hoornse badmintonvereniging en verschillende andere sportverenigingen de “Beweeg Wijs Grote Waal Wijkbeweegdag”. Bewoners uit de Grote Waal kunnen aangeven welke sportieve activiteiten ze graag terug zouden willen zien als de organisatie met de inzet van speelbegeleiders van de scholen een speciaal wijkjaarprogramma gaan opstellen.

Om inspiratie op te doen en kennis te maken met de mogelijkheden bieden diverse verenigingen uit de omgeving van de Grote Waal leuke en sportieve activiteiten aan. Alles met het doel om iedereen in de Grote Waal letterlijk en figuurlijk in beweging te krijgen. De start van de Wijkbeweegdag is om 10:00 uur op het Cruyff Court naast de Zonnewijzer. Het programma eindigt om 15:00 uur. Vrije inloop tussendoor is ook mogelijk.

Iedereen is vanaf 10.00 uur van harte welkom op het Cruyff Court. Daar zal de spetterende opening van dit festijn plaatsvinden. Na de opening om 10:30 uur worden eerst de Beweeg Wijs spellen aangeboden. Dan is er een gratis gezonde lunch van 11:30 – 12:15 uur. Na de lunch om 12:15 uur worden de activiteiten van de verenigingen aangeboden. Hieronder een overzicht van alle activiteiten.

De activiteiten worden in workshopvorm aangeboden dus later instappen is ook mogelijk. Om 14:30 uur gaan we gezamenlijk afsluiten op het Cruyff Court en worden er prijzen verloot. Op de drie basisscholen in de Grote Waal vindt sinds enkele jaren een succesvolle samenwerking plaats met Beweeg Wijs waarbij gewerkt wordt aan een rijke en gezonde schoolomgeving. Uitgangspunt hierbij is een integrale, duurzame aanpak van jeugdgezondheid op de basisschool waarbij gericht gewerkt met een onderwijsprogramma van Beweeg Wijs waarbij voldoende beweging voor elk kind centraal staat. Het methodiek Beweeg Wijs vormt het hart van de ontwikkelingen.

Met een speciale sportimpuls subsidie en een samenwerking met de gemeente Hoorn, de Hoornse badmintonvereniging en andere wijksportclubs worden deze initiatieven genomen. Er zijn speciale speelbegeleiders aan de slag en zij verzorgen in samenwerking met de gym vakleerkrachten en de schoolteams extra speellessen onder en na schooltijd op de schoolpleinen. Zij formeren ook een zogenoemd wijk-beweegteam. Uiteindelijk wordt er een gezond wijk-vrijetijdsprogramma ontwikkeld waar de partners ook na de subsidieperiode zelfstandig mee verder zullen gaan. Op weg naar een rijk wijkaanbod wordt er daarom op zaterdag 7 juli deze kennismakingsdag voor alle wijk inwoners van de Grote Waal georganiseerd.