HOORN - Deze wandeling vertelt u over het gebied liggend tussen het Nieuwland, Gedempte Turfhaven, Veemarkt en het Station. De tijd bepaalt ook hier het beeld van dit deel van Hoorn. Als oudste beelden het St Pietershof en de Noorderkerk.

Beide zijn in de loop van de tijd meerdere keren van gebruiksfunctie veranderd. Meer van deze tijd is de ontwikkeling van het station en de veranderingen die dat teweeg bracht in Hoorn. Onderweg vertellen de gidsen u bijvoorbeeld ook over het Pesthuis dat vele functies heeft gehad en nu een bank is en vertellen zij u over een telefooncentrale die muziekschool werd. Daarnaast vindt men in dit gebied de eerste sociale woningbouw, weer een voorbeeld van verandering. In de loop der jaren is er vaak gedacht: “we gaan het anders doen” en er is altijd een reden voor geweest. In deze wandeling willen wij u graag vertellen hoe onze voorouders het in dit gebied steeds anders gingen doen.

De eerste wandeling van dit seizoen start vrijdagavond 17 mei om 19:30 uur bij het Noorderplantsoen tegenover het station.

Deelname is gratis.