MEDEMBLIK - Wauw, een vogelkijkdag op een bijzondere locatie. Waterberging Twisk is een prachtige plek om bijzondere vogels te bekijken. Kom op zaterdag 7 augustus tussen 10-16 uur langs en verwonder je. Omdat het een drassig natuurgebied is, trekt het enorm veel vogels aan!

De vogeltrek is begonnen. Op hun reis van het hoge noorden naar het zonnige zuiden hebben vogels onderweg plekken nodig om uit te rusten en bij te tanken. De waterberging is zo’n plek. Tijdens een eerdere kijkdag in het voorjaar zijn wel 60 verschillende soorten gezien! Benieuwd of dit totaal vandaag is te evenaren, kom dan langs.

Wat kun je zien?
Hoewel de zomer nog niet ten einde is, is de najaarstrek van vogels al in volle gang. Steltlopers zoals kemphaan, witgatje en oeverloper kun je wel verwachten. Eenden zoals wintertaling, slobeend, krakeend en tafeleend behoren ook tot de soorten van dit gebied.

Kom langs
Deze dag is moeite waard voor gezinnen, kinderen zijn van harte welkom. Aanmelden is niet nodig en er zijn geen kosten aan verbonden. Vermijd drukte en houd altijd minimaal 1,5 meter afstand van elkaar. Parkeren kan langs de Noorderweg, Lambertschaag. De vogelkijklocatie is bij het informatiebord op het fietspad aan de zuidkant van het terrein. Kijk voor meer informatie op: www.gaatumee.nl

Landschap Noord-Holland organiseert deze dag samen met de Vogelwerkgroep van de KNNV Hoorn/West-Friesland.