HOORN - Op woensdagmiddag 2 augustus aanstaande geeft Beau Mulder een lezing over verzamelde objecten van twee Suriname-expedities. De lezing is onderdeel van een serie activiteiten die het Westfries Archief organiseert onder de titel ‘Westfriezen en de West’.

Westfriezen en de West
In 1873 schafte Nederland definitief de slavernij in Suriname en de andere West-Indische koloniën af. Nu, 150 jaar later, wordt de afschaffing herdacht en vragen nazaten van slaafgemaakten om erkenning.
Het Westfries Archief ging op zoek in zijn collectie. Welke informatie en verhalen over Westfriezen en de West zijn in de archiefkluis te vinden? Het resultaat van de zoektocht is een mini-expositie en drie korte lezingen in het Westfries Archief. Met bijzondere aandacht voor de betrokkenheid van Westfriezen bij de slavernij in West-Indië.

Lezing Kisten vol ruilwaar
Begin twintigste eeuw organiseerde het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap meerdere expedities naar Suriname. Tijdens de Gonini-expeditie in 1903 en de Tapanahoni-expeditie in 1904 was een nevendoel het verzamelen van objecten van Marrons en inheemse groepen. Tegenwoordig zijn deze objecten nog steeds terug te vinden in Nederlandse musea. Hoe werden deze objecten precies verzameld? In welke musea kwamen ze terecht? En hoe is dit alles te plaatsen in hun koloniale context?

Spreker Beau Mulder studeert aan de Universiteit van Amsterdam. Ze is oud-stagiair bij het Westfries Archief.

De lezing op woensdag 2 augustus begint om 15.00 uur in het Westfries Archief, Blauwe Berg 5c, 1625 NT Hoorn. Toegang is gratis. Wel graag aanmelden via activiteiten@westfriesarchief.nl. Geef daarbij aan met hoeveel personen u naar de lezing komt.

Op 9 augustus 2023 wordt de lezing over Westfriese slavenschepen herhaald.