HOORN - Een Hoornse particulier heeft het Westfries Museum in Hoorn een aantal zeldzame zogeheten gelegenheidsglazen geschonken. Deze glazen herinneren door een tekst en/of een afbeelding aan een gedenkwaardige gebeurtenis. De meeste glazen zijn twee tot drie eeuwen oud. In totaal is de glascollectie van het museum door deze schenking met vijftien glazen uitgebreid.

Vrijwel alle glazen zijn gegraveerd door middel van een radgravure. Dit is een techniek waarbij het glas tegen een snel draaiend wieltje wordt gehouden, dat laagjes uit het glas slijpt. Zo krijgt het glas een mat oppervlak met meer of minder reliëf. ‘Deze manier van werken vraagt om precisie en groot vakmanschap’, vertelt collectiebeheerder Alice van der Wiel.’ De schenking vormt een prachtige aanvulling op de glascollectie van het museum. We zijn er echt heel erg blij mee.’ De schenker, een oud-ondernemer, wil anoniem blijven.

Ark van Noah
Tot de onbetwiste topstukken uit de schenking behoort een loodglas uit de periode 1760-1780 met een afbeelding van de Ark van Noah en een vliegende duif met een takje in de snavel. Daarboven in een banderol de inscriptie ‘Vader Noach den eerste scheepsbouwer’. Een deel van de steel bestaat uit kleurloos glas, het andere deel is versierd met witte slingers.

Wapen van Hoorn
Ook heel bijzonder is een glas uit de periode 1715 -1750 met het wapen van Hoorn, gedragen door een leeuw en een eenhoorn. Op de keerzijde van het glas staan twee banderollen die achter een hoorn des overvloeds met elkaar zijn verbonden. In diamantlijngravure staat hier de inscriptie ‘Sit Semper/Abudans’. Vrij vertaald betekent dit: Moge er altijd overvloed zijn.

Wapen, Amor en driemaster
Andere bijzondere glazen uit deze schenking zijn een zeldzaam gelegenheidsglas met een radgravure van het gekroonde wapen van de Admiraliteit van Amsterdam in de Hollandse Tuin.
Een ander glas toont een gravure van een vrouw en Amor met pijl en boog. Met daarbij de inscriptie ‘Cuypido die loose gast die hier wel op syn peyltie past’..
Een glas van bijna 21 cm hoog uit circa 1760 bevat een afbeelding van een driemaster. Met op een landje daarbij drie tonnen, twee kisten en drie pakken rondom een boom. De inscriptie in dit glas ‘De goede negotie’ drukt handel en welvaart uit.

Museum van de Gouden Eeuw
Het Westfries Museum in Hoorn is gevestigd in het monumentale Statencollege uit 1632. De collectie en het gebouw vertellen samen het verhaal van de Gouden Eeuw, met speciale aandacht voor de VOC. Het museum wil heden en verleden met elkaar verbinden en bezoekers verrassen