OPMEER - Vanaf half juli tot en met het eerste kwartaal van 2023 gaan de berm en het fietspad naast de A.C. de Graafweg aan de kant van Opmeer op de schop.


Eerst wordt de nieuwe drinkwatertransportleiding naast het huidige fietspad in de grond geplaatst; de werkzaamheden hiervoor zijn 18 juli begonnen. Daarna worden de kabels en leidingen in de grond verlegd en komen er extra kabels voor de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Vervolgens worden nieuwe sloten gegraven en in het voorjaar ligt het nieuwe fietspad erin.

Afsluiting fietspad in fases voor uitvoering werkzaamheden

Omdat de werkzaamheden vanaf en op het fietspad plaatsvinden, is het noodzakelijk om het fietspad vanaf het kruispunt met de Pade tot het kruispunt bij de Lindengracht af te sluiten totdat al het werk in het voorjaar klaar is. Dit doet de provincie in 2 stappen:

  1. Vanaf 18 juli is het fietspad dicht vanaf het kruispunt met de Pade tot het kruispunt met de Breestraat
  2. Vanaf 5 september is ook het fietspad vanaf het kruispunt met de Breestraat tot het kruispunt met de Lindengracht dicht

Het fietspad vanaf de ovonde in Langereis tot het kruispunt met de Pade is sinds een paar weken dicht en blijft ook dicht tot het voorjaar van 2023. Ook daar komt een nieuwe drinkwatertransportleiding in de grond, worden kabels en leidingen verlegd, komen er extra kabels voor het vergroten van het elektriciteitsnet, nieuwe sloten en een nieuw fietspad.

Omleidingen

Door de afsluiting van het fietspad moeten (brom)fietsers omrijden en rekening houden met extra reistijd. Alvast excuses voor de overlast. De omleidingsroutes staan aangegeven met gele borden.