MEDEMBLIK - Dankzij een succesvolle match op de Westfriese beursvloer die 26 november jl. voor het eerst virtueel plaatsvond kan het Nederlands Stoommachinemuseum een collectie bijzondere technische tekeningen veiligstellen en ontsluiten voor een breed publiek. Directeur Harry de Bles was al eerder actief op deze ontmoetingsplek voor non-profit organisaties en maatschappelijk betrokken bedrijven. Dit keer moest hij tijdens ‘speeddates’ op zoek naar een partner die beschikte over apparatuur waarmee grote technische tekeningen gescand konden worden. In Michel Sweerts van WerkSaam Westfriesland vond hij de geschikte partner. WerkSaam is een samenwerkingsverband op het terrein van ‘Werk en Inkomen’ van zeven Westfriese gemeenten. Sweerts afdeling is vertrouwd met het digitaliseren van waardevol erfgoed.


De Bles vertelt: “Toen we in maart 2020 de deuren als gevolg van de maatregelen ter verspreiding van het coronavirus moesten sluiten heeft ons team allerlei zaken opgepakt waar je onder normale omstandigheden niet aan toekomt. Zo werd een grote hoeveelheid nog niet geïnventariseerde technische tekeningen die in het archief op de zolder van het stoomgemaal lagen doorgespit. De tekeningen waren net als de meeste tentoongestelde stoommachines verzameld door de oprichter van het museum Kees Jongert. Na inventarisatie van de tekeningen bleek een groot deel geen directe relatie te hebben met het verzamelgebied van het museum. Voor deze tekeningen wordt een andere bestemming gezocht. Een zestigtal tekeningen die bijna alle betrekking hebben op het stoomgemaal Vier Noorder Koggen dan wel het ambacht Vier Noorder Koggen, dat door het hulpstoomgemaal uit 1869 en later het vernieuwde gemaal uit 1907 drooggemalen werd, is uniek en het bewaren waard. Het Stoommachinemuseum beschikt zelf niet over geconditioneerde ruimtes waar de tekeningen bewaard kunnen worden, daarom was het een grote wens de geselecteerde tekeningen te digitaliseren en zo te behouden voor de toekomst. De originele tekeningen zullen elders veilig opgeslagen worden. Inmiddels is een aantal tekeningen gescand. De Bles tot besluit: “We zijn erg blij met het aanbod van WerkSaam als Westfriese partner om de geselecteerde tekeningen voor het museum te ontsluiten. De tekeningen vormen een deelcollectie naast de collecties stoommachines en stoommachinemodellen die ons museum rijk is en die binnenkort op de museumwebsite te zien zal zijn. Maar, er gaat natuurlijk niets boven een echt museumbezoek, waarbij je de machines niet alleen in werking ziet, maar ook hoort en ruikt! We kijken echt enorm uit naar de heropening!”


Nederlands Stoommachinemuseum Oosterdijk 4, 1671 HJ Medemblik


T: 0227 544732 www.stoommachinemuseum.nl