HOORN - Het project SamenVoorlezen van Vrijwilligerspunt Westfriesland is een van de vier projecten die een financiële bijdrage heeft gekregen van Coörperatiekring Noord-Holland Noord. Vier verschillende projecten die ervoor zorgen dat schoolgaande kinderen in de regio een kansrijke toekomst tegemoet gaan. SamenVoorlezen heeft een bedrag van 15.000 euro gekregen. Sabina Zondag, Vrijwilligerspunt: 'Dit hadden we niet verwacht, wat geweldig!'

Ieder kind verdient een kans om zich optimaal te ontwikkelen, ongeacht zijn achtergrond, thuissituatie en financiën. Dat is de gedachte achter de eind vorig jaar opgerichte Coöperatiekring Noord-Holland Noord. De vier projecten die deze week tijdens de eerste bijeenkomst van Coöperatiekring Noord-Holland Noord werden gepresenteerd, sluiten naadloos bij deze gedachte aan.

SamenVoorlezen
Het project SamenVoorlezen is er voor kinderen vanaf 2 tot 12 jaar die taal- of leesondersteuning kunnen gebruiken. De nationaliteit van de kinderen maakt niet uit, hier geboren of nieuw in Nederland. Bij SamenVoorlezen gaat een voorlezer gedurende twintig weken één uur per week bij een gezin thuis voorlezen. Voorlezen is heel belangrijk voor kinderen, ook als het kind al (een beetje) kan lezen. Het is niet alleen gezellig, maar ook goed voor de taalontwikkeling. Het heeft namelijk een positief effect op de woordenschat en spelling en kinderen leren teksten beter te begrijpen.

Alle kinderen verdienen een kans
Eigenlijk zouden twee projecten een bijdrage krijgen, maar tijdens de deelnemersbijeenkomst bleek het voor de aanwezige deelnemers onmogelijk om een keuze te maken tussen deze projecten. Vandaar dat werd besloten alle vier de projecten te ondersteunen met een financiële bijdrage. 'De vier projecten verschillen van elkaar en versterken elkaar', stelt een bestuurslid. 'Door alle projecten te ondersteunen, kunnen we ons samen op een brede manier inzetten voor de kansengelijkheid van alle kinderen in de regio Noord-Holland Noord. Daar doen we het met elkaar voor.' Coöperatiekring Noord-Holland Noord bestaat uit betrokken bewoners uit de regio en wordt ondersteund door Rabobank.

Verrast
Sabina Zondag: 'Eerlijk gezegd hadden we niet verwacht dat wij deze geweldige bijdrage zouden krijgen, want de andere projecten zijn echt stuk voor stuk mooie projecten. Verrast waren we dan ook dat wij een bedrag van 15.000 euro krijgen. En natuurlijk ook super blij dat ze uiteindelijk besloten hebben alle vier de projecten een bijdrage te geven. We gunnen het iedereen! Natuurlijk gaan we het geld goed besteden. We kunnen namelijk nu nog meer gezinnen met een taalachterstand helpen met SamenVoorlezen. Daarnaast kunnen we extra ondersteunend materiaal kopen zoals lees- en letterspellen, als afwisseling op het voorlezen. En we kunnen extra deskundigheidstrainingen geven aan onze voorlezers.'