HOORN - Zoals je als burger met DigiD kunt inloggen bij de overheid, zo kun je als maatschappelijke organisatie dat doen met eHerkenning. Hiermee kun je als stichting, vereniging of club veilig vertrouwelijke gegevens uitwisselen met diverse (overheids)dienstverleners. EHerkenning vraag je aan via één van de gecertificeerde leveranciers. Kan jouw organisatie daar hulp bij gebruiken? Vrijwilligerspunt Westfriesland helpt bij de aanvraag en hoe je vervolgens eHerkenning gebruikt.

Met eHerkenning kun je jouw organisatie veilig online identificeren en kun je bij diverse dienstverleners inloggen. Niet alleen bij de gemeente voor je subsidieaanvraag of -verantwoording, maar ook bij bijvoorbeeld de belastingdienst, het UWV en private organisaties zoals verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen.

De adviseurs van Vrijwilligerspunt helpen

EH2+, EH3 en EH4 zijn de betrouwbaarheidsniveaus die beschikbaar zijn. Hoe hoger het betrouwbaarheidsniveau, hoe veiliger de toegang is tot je gegevens. Maar, welk betrouwbaarheidsniveau moet je nou voor jouw organisatie aanvragen? Hoe werkt het inloggen om je subsidie aan te kunnen vragen? Kun je hulp gebruiken bij het aanvragen van de juiste eHerkenning? Dan kun je rekenen op de adviseurs van Vrijwilligerspunt. Naast het helpen bij de eHerkenning, kunnen de adviseurs ook helpen bij het maken van een projectplan en begroting. Daarnaast zijn zij op de hoogte van de subsidiemogelijkheden.

Neem contact op via info@vrijwilligerspunt.com of bel 0229-216499.