WEST-FRIESLAND - Vanaf 6 maart 2023 geldt een tijdelijk verbod voor vrachtwagens op de Westerstraat, Tramweg en Wadway. Dit heeft de gemeente Medemblik in overleg met de provincie Noord-Holland en gemeente Opmeer besloten.


Met het tijdelijk verbod willen provincie en de gemeenten de overlast van het vrachtverkeer op deze lokale wegen flink terugbrengen. De overlast is een gevolg van de 1e grote wegafsluiting van de A.C. de Graafweg (N241). Andere maatregelen die de afgelopen weken zijn ingezet, hebben hier onvoldoende toe geleid. Zoals het plaatsen van extra borden en het verzoek aan grotere transporteurs gebruik te maken van de omleidingsroute via de N239/N242. Het verbod duurt tot half april, als de 1e wegafsluiting achter de rug is. En het nieuwe deel van de weg tussen de nieuwe rotonde tot aan de Floris van Noordwijklaan (Heerenweide) wordt opengesteld.

Ontheffing voor bedrijven en bewoners aan omleidingsroutes

Het tijdelijk verbod geldt niet voor vrachtwagens van bewoners en bedrijven aan de lokale omleidingsroutes en hun leveranciers. Zij kunnen bij de provincie een speciaal vignet aanvragen. Hiermee kunnen de chauffeurs aan verkeersregelaars of andere handhavers aantonen dat voor hen ontheffing geldt.

Veel meldingen door overlast vrachtverkeer

Vanaf 23 januari tot half april 2023 is de A.C. de Graafweg tussen de Tramweg en de Floris van Noordwijklaan afgesloten voor de vernieuwing van de weg. Er gelden 3 omleidingsroutes. 1 grote omleidingsroute voor het doorgaande verkeer én het vrachtverkeer via N239/N242. 2 lokale omleidingsroutes voor bestemmingsverkeer van de A7 naar Opmeer en omgekeerd. Sinds de wegafsluiting komen er bij de provincie en gemeenten veel meldingen binnen over de overlast van vrachtverkeer op deze lokale omleidingsroutes. Fietsers en voetgangers voelen zich niet meer veilig op de weg. Bewoners melden geluidsoverlast, trillingen en kapotgereden bermen.

Lichte daling aantal vrachtwagens

In de afgelopen weken hebben de gemeenten en de provincie in kaart gebracht hoeveel vrachtverkeer er dagelijks over de lokale omleidingsroutes rijdt. Vervolgens heeft de provincie de grotere transporteurs in de regio nogmaals verzocht, vanuit een maatschappelijke verantwoordelijkheid, gebruik te maken van de grote omleidingsroute. Dit heeft voor een lichte daling van het aantal vrachtwagens gezorgd. Maar niet voldoende om de overlast en het gevoel van onveiligheid van bewoners en weggebruikers te verminderen.

70% van vrachtwagens rijdt wel via N239/N242

Om de verkeersdruk in kaart te brengen, gebruiken provincie en gemeenten telkasten en tellussen. Deze staan en liggen op verschillende plekken langs de lokale omleidingsroutes. Behalve het totale aantal verkeersbewegingen meten ze ook het type weggebruiker. Dus of het om een fietser gaat, personenauto, bestelbus of vrachtwagen. Uit die metingen komt naar voren dat zo'n 50% van het totale verkeer dat normaal over de A.C. de Graafweg rijdt, niet kiest voor de lokale omleidingsroutes. Zij kiezen voor de N239/N242 of een andere route. 70% van de vrachtwagens doet dit ook.

Verkeersveiligheid verbeteren

Met de herinrichting van de A.C. de Graafweg wil de provincie de verkeersveiligheid verbeteren en de doorstroming garanderen. Voor de veiligheid wordt de rijbaan verbreed van 6,10 naar 7,60 meter. Er komen minder in- en uitritten zodat auto’s en landbouwvoertuigen veiliger de weg kunnen op rijden. De scherpe S-bocht bij Wognum gaat uit de weg, waardoor deze voortaan rechtdoor loopt. Over het hele traject wordt het fietspad breder en ligt het verder van de weg af.