HOORN - Leden van de Koninklijke Zangvereniging Sappho hebben dinsdag 14 mei drie historische vaandels overgedragen aan het Westfries Museum. Directeur Ad Geerdink nam de drie vaandels uit 1875, 1886 en 1910 officieel in ontvangst uit handen van voorzitter Margot Bakels en een aantal koorleden. Met de schenking aan het museum is het behoud van de vaandels gegarandeerd.

Omdat Hoorns oudste muziekvereniging een projectkoor is geworden, heeft zij haar eigen repetitieruimte aan de Gedempte Turfhaven verkocht. Het koor gaat vanaf oktober 2019 repeteren in het Foreestenhuis. Door de verkoop van de eigen repetitieruimte moest er ook een nieuw thuis worden gezocht voor de historische vaandels. Hoewel het Westfries Museum een museum van de Gouden Eeuw is, bleek het museum toch bereid de vaandels in ontvangst te nemen. ‘De vaandels horen bij de historie van Hoorn en mogen niet verloren gaan’, vonden Ad Geerdink en de collectiebeheerders van het museum.

Door de schenking aan het museum blijft het mogelijk dat de vaandels bij bijzondere gelegenheden weer in bruikleen kunnen worden gegeven.

Liedertafel Sappho
Stadsmuziekmeester H.A. Meijroos richtte samen met twaalf welgestelde Horinezen in 1851 de Liedertafel Sappho op. Het muziekleven had in die tijd een typisch 19e -eeuws sociëteitskarakter en was voorbehouden aan de gegoede burgerij. In 1877 veranderde de naam in ‘Mannenzang- en Orkestvereeniging Sappho’. Vijftien jaar later, in 1892, mochten ook vrouwen toetreden. De vereniging kreeg er maar liefst 31 vrouwenstemmen bij en kon een afdeling Gemengd koor oprichten.

Moeder van het Hoornse muziekleven
Het liberale Sappho was en bleef een toonaangevende muziekvereniging. Zij werd wel ‘de moeder van het Hoornse muziekleven’ genoemd. De vereniging kende een aantal dirigenten, die vaak decennialang aan de vereniging waren verbonden. Een man die als geen ander zijn stempel op Sappho heeft gedrukt is Gerard Boudijn. Vanaf 1918 leidde hij de vereniging bijna een kwart eeuw lang met veel enthousiasme en elan en zette hij zich in voor kinderzanglessen.

Koninklijke Zang- en Orkestvereeniging Sappho
In 1931 ontving de Zang- en Orkestvereeniging Sappho het predikaat ‘koninklijk’. De afdeling Orkest bleek al snel daarna niet langer levensvatbaar. Sappho ging door als Koninklijke Zangvereniging Sappho. Om in 2011 onder leiding van Arnold Bakker het 160-jarig bestaan te vieren.

In 2019 is het koor een nieuwe weg ingeslagen. Sappho is een projectkoor geworden. Op 2 en 9 februari 2020 gaat zij onder leiding van Joep van der Oord concerten geven in de Oosterkerk in Hoorn en de St. Nicolaaskerk in Edam met werken van Gounod en Mendelssohn. Wie mee wil zingen kan zich melden en thuis aan het instuderen gaan. Vanaf 8 oktober 2019 wordt er gezamenlijk gerepeteerd. Kijk voor meer informatie op: www.sappho-hoorn.nl.