Het strand van Camperduin krijgt van badgasten en ondernemers opnieuw een dikke voldoende. Dat is de uitkomst van de evaluatie die de gemeente hield over het badseizoen van 2016. Het college heeft naar aanleiding van de evaluatie vijftien actiepunten vastgesteld die zij het liefst nog voor de zomer wil realiseren. De meeste actiepunten gaan over voorzieningen op en om het strand. Andere belangrijke punten zijn de toekomst van de lagune en de wens voor horeca bij de lagune.

Voorzieningen

Om de mening van bezoekers te achterhalen heeft de gemeente afgelopen zomer sociale media ingezet en enquêtes neergelegd bij strandpaviljoens en ondernemers. Hierop kwamen meer dan 200 reacties en aanbevelingen. Uit de vele tips heeft het college actiepunten benoemd, zoals het realiseren van toiletvoorzieningen, meer fietsenstallingen en een betere toegankelijkheid van het strand voor minder-validen. Ook een aanpak van paarden- en hondenpoep bij de lagune staat op de actielijst van de gemeente.

Toekomst lagune

Een ander belangrijk punt is de toekomst van de lagune. De lagune is geen noodzakelijk onderdeel van de kustbescherming. Het is een cadeau van de aannemer aan het gebied en hij onderhoudt het tot vijf jaar na de aanleg. Na deze periode is de aannemer niet meer verantwoordelijk en zal een nieuwe “beheerder” moeten worden gezocht.

De vraag is of dit een gemeentelijke taak zou moeten zijn of dat dit onder het particulier initiatief valt. Na het komend badseizoen wil de gemeente hierover gesprekken voeren.

Horeca bij de lagune

Met de komst van DJUS en de activiteiten die zij organiseren, is de lagune aantrekkelijker geworden voor strandgasten. Als deze zomer ook het geplande speelschip klaar is, zal het aantal bezoekers alleen maar toenemen. Een veel genoemde wens is dan ook een horecavoorziening bij de lagune, omdat de bestaande paviljoenen zich voor de meeste mensen op te grote afstand bevinden. In de structuurvisie voor Camperduin is afgesproken dat er pas ná de zomer van 2017 over een mogelijke vaste horecavoorziening besloten wordt. Voor de komende zomer wil de gemeente wel kijken of het mogelijk is om een voorlopige voorziening toe te staan. De gemeente wil de invulling van de horeca samen met de ondernemers in het gebied bespreken.

Elk jaar evaluatie

Bij de vaststelling van de structuurvisie Camperduin is afgesproken dat er gedurende vijf jaar élk jaar een evaluatie plaatsvindt. De gemeente bekijkt zo samen met bezoekers, inwoners en ondernemers wat de effecten van de maatregelen en projecten in het gebied zijn. Ook in het badseizoen 2017 wordt weer een evaluatie gehouden om alle zaken opnieuw te beschouwen en om samen van Camperduin een nog aantrekkelijkere badplaats te maken.