STEDE BROEC/ENKHUIZEN/DRECHTERLAND - De colleges van burgemeesters en wethouders van de gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland hebben besloten om de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) te verlengen. Inwoners kunnen nog tot 1 november 2021 een aanvraag voor de TONK-regeling indienen.

Voor wie is TONK bedoeld?
TONK is er voor iedereen die door corona minder inkomen heeft en daardoor moeite heeft om de woonlasten te betalen. Denk aan: huur of hypotheek, gas, water en licht.

Maandelijkse tegemoetkoming
De tegemoetkoming is maximaal € 1.000, - per maand per huishouden. Inwoners hoeven dit niet terugbetalen, de TONK-regeling is een gift.

Hoe vragen inwoners TONK aan?
Op de websites* van de gemeenten staan aanvraagformulieren. Inwoners kunnen deze invullen en e-mailen, per post opsturen of afgeven bij de balie in het gemeentehuis. De aanvrager ontvangt na de beoordeling een brief met daarin het besluit.

Voor welke periode kunnen inwoners TONK aanvragen?
Inwoners kunnen financiële ondersteuning aanvragen over de periode van 1 juli tot 1 oktober. Aanvragen voor deze periode kunnen tot uiterlijk 1 november worden ingediend.
* https://www.enkhuizen.nl/coronavirus/tonk/
* https://www.stedebroec.nl/coronavirus/tonk/
* https://www.drechterland.nl/coronavirus/tonk/