HOORN - Vandaag ondertekenden Miranda Zwart, directeur van Vrijwilligerspunt Westfriesland en Ronald Bleeker, directievoorzitter van Rabobank West-Friesland, op feestelijke wijze een driejarige samenwerkingsovereenkomst. Rabobank West-Friesland zocht een partner die namens de bank partijen aan elkaar kan verbinden om zo de regio te versterken op het gebied van Inclusie en de Organisatiekracht van verenigingen. De expertise die Vrijwilligerspunt Westfriesland heeft in het adviseren en ondersteunen van vrijwilligers en organisaties die met vrijwilligers werken, past uitstekend bij deze opdracht. Reden om de krachten te bundelen.


Vrijwilligerspunt heeft sinds 1985 veel kennis en kunde opgebouwd in alle sectoren binnen het vrijwilligerswerk. Dit zijn stichtingen, verenigingen en burgerinitiatieven binnen welzijn, zorg, onderwijs, natuur en milieu, media, sport en kunst en cultuur. Miranda Zwart: "De missie van Vrijwilligerspunt en de missie van de Rabobank staan beide voor 'samen bereik je meer dan alleen'. Het is daarom logisch dat Rabobank en Vrijwilligerspunt elkaar nu vinden en een partnerschap aangaan. Wij zijn hier heel erg blij mee. Samen maken we stichtingen en verenigingen sterker!"

Ronald Bleeker ondersteunt dit: "In deze samenwerkingsovereenkomst hebben wij Vrijwilligerspunt gevraagd om namens Rabobank een coalitie te smeden met diverse partijen die in onze regio werken aan Inclusie en Versterken van de organisatiekracht van verenigingen. We zien dat dit thema's zijn die landelijk, maar zeker ook lokaal van belang zijn. Als coöperatieve bank zien wij hier een taak voor ons weggelegd en daarom proberen wij samen te werken met anderen om West-Friesland mooier en sterker te maken, zodat er voor iedereen plaats is in onze mooie regio. Vrijwilligerspunt gaat de komende drie jaar invulling geven en de partijen aan de tafel vragen om te zien waarin we elkaar kunnen helpen en versterken. En de acties die daaruit voortkomen begeleiden. Het is mooi dat we met de ondertekening van deze samenwerkingsovereenkomst vandaag, het eerste partnerschap in die reeks kunnen bekrachtigen."