OPMEER - Op 8 november 2022 presenteerde de provincie de resultaten van het onderzoek naar mogelijkheden om de geluidswal langs de A.C. de Graafweg (N241) bij Opmeer te optimaliseren.


Dit gebeurde tijdens een bijeenkomst voor inwoners van Opmeer in de Hooghe Heeren in Hoogwoud. Uit dit onderzoek blijkt dat de mogelijkheden om de geluidsoverlast te verminderen op dit deel van de N241 maar beperkt effect hebben.

De provincie gaf in september 2021 aan een bijdrage te willen leveren aan de optimalisatie van de geluidswal tussen de Pade en de Breestraat. En dit samen met de gemeente en inwoners te gaan oppakken. In februari dit jaar organiseerde de provincie daarvoor een online bijeenkomst. De belangrijkste punten die daar door bewoners naar voren werden gebracht waren:

  1. Een beter beheer van het groen op de geluidswal.
  2. Vervanging van het geluidsscherm op de geluidswal.
  3. Voorzieningen ter hoogte van de kruispunten met de Pade en de Breestraat om de geluidsoverlast van optrekkend en remmend verkeer te verminderen.

Verschillende oplossingen onderzocht op effectiviteit

Voor de aanpak van het groen op de geluidswal (1) is een beplantingsplan gemaakt. Het is een plan met veel verschillende bomen die weinig overlast geven, zoals de bewoners graag willen. De precieze invulling wordt nog uitgewerkt.

Voor de aanpak van het geluidsscherm en geluidsbeperkende voorzieningen (2 + 3) is een geluidsonderzoek gedaan. Daarbij zijn verschillende oplossingen onderzocht op effectiviteit en haalbaarheid. Uit dat onderzoek blijkt onder andere dat vervanging, verhoging of (ver)plaatsing van de bestaande geluidsschermen het geluid niet merkbaar zou verminderen. Een geluidsscherm moet namelijk heel dicht op de weg of op de bebouwing worden geplaatst om echt effectief te zijn. Op dit deel van de N241 kan dat niet.

Geluidseffect vijver

Een andere mogelijkheid die weinig effectief bleek, was de toepassing van zogenaamde whisstones. Dit zijn stenen met holle openingen die langs de rand van de weg worden gelegd en het geluid absorberen. Ook het geluidseffect van de vijver was onderzocht. Dit bleek het geluid juist te weerkaatsen in plaats van tegen te houden. Om dit geluid te maskeren kan de fontein continu aangezet worden zodat het prettige geluid van het water het geluid van de weg overstemt. Ook geluids-reducerend asfalt is in het onderzoek meegenomen.