ZWAAGDIJK-OOST - Uit een haalbaarheidsstudie blijkt dat het op technisch, financieel en juridisch gebied haalbaar is om tijdelijke woningen te plaatsen op de locatie Balkweiterhoek 76/76A. De studie laat wel zien dat de sociaal-maatschappelijke impact op het dorp Zwaagdijk-West groot is. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de provincie Noord-Holland.

Uit gesprekken met de gemeente Medemblik blijkt dat de gemeente zich niet kan vinden in de plannen van de provincie. Gedeputeerde Staten (GS) gaan daarom met Provinciale Staten (PS) in gesprek over het vervolgtraject. Download hier het haalbaarheidsonderzoek.

Vervolgstappen
GS gaan de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek nu bespreken met PS. PS bepalen vervolgens of het proces om te komen tot tijdelijke woningen op de locatie Balkweiterhoek wordt vervolgd of niet.

De haalbaarheidsstudie is een mogelijke uitwerking, maar nog geen definitief stedenbouwkundig plan of definitief ontwerp. Met dit haalbaarheidsonderzoek wordt enkel onderbouwd dat een ontwikkeling van tijdelijke woningen haalbaar is. Het onderzoek laat ook mogelijke scenario's zien voor permanente woningbouwontwikkeling op deze locatie. In deze scenario's zijn wensen van de gemeente en inwoners meegenomen, zoals een permanente ontsluiting op de Westfrisiaweg en een geluidswal.

Zwaagdijk-West
Om een bijdrage te leveren in de asielcrisis heeft de provincie onderzocht of provinciaal onroerend goed ingezet kan worden voor het huisvesten van spoedzoekers, waaronder statushouders. De locatie Balkweiterhoek 76/76A in Zwaagdijk-West kwam hierbij naar voren als mogelijk kansrijke locatie.