Nederland - De Algemene Rekenkamer deed in 2016 binnen de politie vervolgonderzoek naar de voortgang op het gebied van informatievoorziening (IV). De afgelopen jaren blijkt het korps absoluut vooruitgang te hebben geboekt. De Algemene Rekenkamer beschouwt het als een logische keuze van de politie om eerst te investeren in het stabiliseren van de techniek onder de motorkap en de bestaande systemen. Nu moet het korps ook stappen zetten naar vernieuwing.

Het betreft een vervolg op het onderzoek ICT Politie 2010 dat de Algemene Rekenkamer (ARK) eerder uitvoerde en waaruit naar voren kwam dat deze ICT onder de maat bleef. Voor de politie zijn de huidige ARK-aanbevelingen herkenbaar. Deels investeert het korps daar al in. Op hoofdlijnen streeft de politie de komende jaren een goede balans na tussen het reduceren van beheerkosten, het stabiel houden van de systemen en ruimte geven aan vernieuwing.

Stabiliseren

Bij de vorming van één korps in 2013 kon de politie niet gelijk starten met ICT-vernieuwing. Die moest eerst gestabiliseerd en verbeterd worden. Minder systeemuitval en uiteenlopende versies van de voormalige 26 korpsen reduceren tot één systeem. Bijvoorbeeld op het gebied van opsporing, financiën en HRM. De Basisvoorziening Handhaving (BVH) is teruggebracht van 26 naar 11 versies.

Minder storing, meer waardering

Elke zes maanden onderzoekt het korps zelf eveneens de ICT-waardering onder medewerkers. Deze peiling geeft in 2016 een lichte stijging te zien. Daar draagt vooral het politieprogramma Mobiel Effectiever Op Straat (MEOS) aan bij. De MEOS-apps op de smartphones genieten waardering onder agenten. Het aantal storingen in de belangrijkste operationele politiesystemen zoals de BVH en MEOS daalde tussen 2010 en 2016 van 4067 naar 400. Daarnaast kreeg iedere politiemedewerker een vernieuwde werkplek, waardoor iedereen overal in Nederland kan inloggen.

Belangrijke toevoeging

Tijdens het ARK-onderzoek bleef MEOS buiten beschouwing, evenals nieuwe IV-producten als de BlueSpot Monitor en de Basisvoorziening Informatie-Integrale Bevraging (BVI-IB). Terwijl politiemensen in hun dagelijkse werk juist baat hebben bij deze ontwikkelingen, die een belangrijke toevoeging betekenen voor de informatievoorziening van het korps. Ook het recente besluit om in 2017 alle collega’s te voorzien van een smartphone en vierduizend laptops aan te schaffen voor het werken op locatie, is niet meegenomen in het ARK-rapport.

Vernieuwing

Nu de basis van de politie-ICT – inclusief het verbeteren – op orde is gebracht, breekt voor het korps de tijd aan om stappen te zetten richting vernieuwing. Niet alleen van de basissystemen, maar ook het oppakken van nieuwe ontwikkelingen zoals cybersecurity, digitale dienstverlening en big data analyse. Dit blijft volgens de politie echter wel echter wel om investeringen vragen.