OPMEER - De provincie gaat dit najaar starten met het kappen van 568 bomen langs de A.C. de Graafweg (N241) door Opmeer.


De bomenkap is noodzakelijk voor de herinrichting van de weg en het verleggen van de drinkwatertransportleiding van PWN. Tijdens een informatiebijeenkomst voor bewoners op dinsdag 29 juni lichtte de provincie de plannen toe.

Ruimte nodig voor fietspad en verleggen van kabels en leidingen

Voor de veiligheid van weggebruikers en fietsers wordt de groenstrook tussen de weg en het fietspad verbreed van 2 naar 4 meter. Ook het fietspad zelf wordt breder. Vervolgens moeten de kabels en leidingen, waaronder de drinkwatertransportleiding van PWN, worden verlegd. Bomen kunnen niet op kabels en leidingen staan, omdat ze dan niet goed wortelen of de kabels en leidingen kunnen beschadigen. Sommige bomen moeten weg omdat ze te dicht op de weg staan. En er is ruimte naast de weg nodig om de werkzaamheden voor de herinrichting uit te voeren. Door alle benodigde ruimte is het kappen van bomen noodzakelijk.

Meer bomen herplant

De provincie herplant 625 bomen; meer dan de 568 bomen die de provincie gaat kappen. De nieuwe bomen worden in overleg met de gemeente geplant binnen de gemeentegrens van Opmeer.

Planning en bereikbaarheid

De werkzaamheden starten eind september, begin oktober.Tijdens het kappen blijft de weg bereikbaar met verkeersmaatregelen zoals om- en omafzettingen en de inzet van verkeersregelaars. Ook geldt er een maximumsnelheid van 50 km/uur op de stukken weg waar de bomen worden gekapt. Het fietspad wordt ter plekke afgezet en fietsers kunnen gebruikmaken van een omleidingsroute.

Herinrichting A.C. de Graafweg

De A.C. de Graafweg (N241) nadert het einde van haar levensduur. Het is een 12 kilometer lange, vrij smalle, weg met veel verkeer en een flink aantal in- en uitritten. De weg staat bekend als gevaarlijk, omdat de weg smal is en niet meer voldoet aan de huidige veiligheidseisen. Met de herinrichting wil de provincie de verkeersveiligheid verbeteren en de doorstroming op de A.C. de Graafweg garanderen. Tevens wordt de drinkwatertransportleiding van PWN die naast de weg ligt, verlegd.