ZWAAGDIJK - De provincie Noord-Holland en de gemeente Medemblik onderzoeken of het mogelijk is tijdelijke huisvesting te bieden aan spoedzoekers, waaronder statushouders, op het terrein van de voormalige agrarische locatie aan Balkweiterhoek 76 in Zwaagdijk-West.


Het gaat om 40.000 vierkante meter grond dat in eigendom is van de provincie. Er stonden onder andere oude kassen op waarvan het beheer en de instandhouding steeds lastiger werden. Daarom zijn deze kassen afgelopen week gesloopt, ook vanwege instortingsgevaar.

Zoals de gemeente Medemblik recent aangaf in de beantwoording van raadsvragen, zijn provincie, gemeente en woningcorporaties in gesprek om te kijken of het mogelijk is op het terrein tijdelijke huisvesting te organiseren voor urgente woningzoekenden, ofwel spoedzoekers. Het gaat om mensen die op straat zijn komen te staan, statushouders, gescheiden ouders of woningzoekenden als gevolg van herstructurering.

De woning op het terrein wordt anti-kraak of via verhuur nog bewoond. De provincie, gemeente en woningcorporaties hopen op korte termijn uitsluitsel te kunnen geven over de mogelijkheden.