HEM - Plantenkwekerij Gitzels investeert ruim € 7 miljoen in het samenbrengen van haar bedrijfsactiviteiten in glastuinbouwgebied Het Grootslag. De verouderde teeltlocatie in Hem (voormalig plantenkwekerij Kaan) wordt gesloopt, waardoor het weidevogelleefgebied wordt uitgebreid. In glastuinbouwgebied Het Grootslag wordt een verouderde gerbera-kwekerij gesloopt, waardoor ruimte ontstaat om de nieuwbouw te realiseren. Deze wordt ingericht voor biologische teelt en aangesloten op het warmtenet, dat gevoed wordt met aardwarmte.


Plantenkwekerij Gitzels BV
Plantenkwekerij Gitzels is gespecialiseerd in de opkweek van uitgangsmateriaal voor koolgewassen, bestemd voor de professionele vollegrondsgroentetelers. In de afgelopen 30 jaar heeft het bedrijf zich ontwikkeld van een kleine, veelzijdige plantenkweker tot één van de markleiders van Nederland voor de levering van koolplanten. Vandaag de dag teelt Plantenkwekerij Gitzels jaarlijks 135 miljoen van deze jonge planten, waarmee het bedrijf een marktaandeel bezit van circa 75% regionaal en 35% landelijk.
Naast de opkweek van koolgewassen, levert Plantenkwekerij Gitzels diverse diensten voor zaad- en veredelingsbedrijven onder de naam 'Breeding Services'. Gelegen in het centrum van de Seed Valley is Breeding Services de afgelopen jaren uitgegroeid tot een belangrijke nevenactiviteit. Tot het klantenbestand behoren gerenommeerde bedrijven als Enza Zaden, Incotec, Bejo Zaden, Syngenta, Bayer en nog een twintigtal andere veredelingsbedrijven.

Sinds 2016 heeft Plantenkwekerij Gitzels een eigen Research & Development afdeling. Hier wordt onderzoek gedaan naar o.a. gebruik van biostimulanten, biologische opkweek, verbetering van de teelttechnische zaken en waterhergebruik.
Opgedane kennis heeft de afgelopen jaren veel nieuwe inzichten gegeven, ten gunste van zowel het eigen bedrijf als ook de vele klanten.

POP3 Verplaatsingssubsidie
William Gitzels: "de POP3 Verplaatsingssubsidie van provincie Noord-Holland heeft ons in staat gesteld om de verouderde vestiging van 17.000m2 teeltareaal in Hem te slopen. Deze vestiging is gelegen in het landelijk gebied, aangrenzend aan een weidevogelleefgebied. Een vestiging zonder goede riolering, internetaansluiting en een ontsluiting die te wensen over laat.
De verplaatsingssubsidie stelt ons in staat om de bedrijfsactiviteiten te concentreren bij onze hoofdvestiging in Het Grootslag. We slopen de achterliggende verouderde gerbera-kwekerij van circa 36.000m2 en hier bouwen we een nieuwe moderne kas, aangrenzend aan onze huidige kassen, van ruim 20.000m2 terug. De nieuwe kas geeft ons ook de mogelijkheid om o.a. opkweek van biologische koolplanten, onder SKAL licentie, te doen. De nieuwe kas wordt verwarmd met aardwarmte van warmtebedrijf ECA, waar ons bedrijf aandeelhouder van is.

De achterblijflocatie in Hem wordt agrarisch teeltareaal en onderdeel van het weidevogelleefgebied en de bedrijfswoning wordt een burgerwoning. Door deze gecombineerde verplaatsing en herstructuring zijn we in staat om vanaf 2021, op een duurzame manier met minimale milieubelasting, planten te kweken en is verdere groei van het bedrijf mogelijk."

Ondersteuning door Ontwikkelingsbedrijf NHN
William Gitzels is blij met de ondersteuning die hij heeft gekregen van Dave Vlaming van Ontwikkelingsbedrijf NHN. Gitzels: "Ontwikkelingsbedrijf NHN heeft samen met onze subsidieadviseur Wouter Opgenoort van Hollands Tuinbouwadvies geholpen met het principeverzoek aan de gemeente Drechterland voor de achterblijflocatie in Hem. We hebben van alle partijen altijd een heel vlotte medewerking gekregen. Ook heeft Ontwikkelingsbedrijf NHN ons ondersteund bij het aanvragen van de subsidie. Een dergelijke aanvraag is niet eenvoudig en vraagt ervaring en een behoorlijke tijdsinvestering. Maar het is de moeite meer dan waard geweest!"