HOORN - Met ingang van 2 juni a.s. gaan de deuren van Pisa aan de Draafsingel 59 in Hoorn, weer voorzichtig op een kier…


Gedurende de afgelopen tijd moest ook Pisa haar deuren volledig sluiten. Een groot gemis voor alle bezoekers, mensen met kanker, hun naasten en nabestaanden, zo bleek uit de vele reacties.

Het team van Pisa ging direct op zoek naar mogelijkheden om ook tijdens de noodgedwongen sluiting en binnen de richtlijnen van het RIVM, die ondersteuning te bieden die zij haar bezoekers normaliter ook biedt. Er werd een bel-team opgericht en met elkaar bedacht men Pisa’s Pluktuin. Pisa’s Pluktuin bestaat uit een keur aan activiteiten die digitaal geboden wordt via de website van het inloophuis (www.inloophuispisa.nl).

Versoepeling
Met ingang van 1 juni a.s. vindt er een versoepeling van de regels plaats en vanzelfsprekend grijpt Pisa die gelegenheid aan om, met inachtneming van de vernieuwde richtlijnen, haar deuren weer enigszins te openen. Dat betekent concreet dat het voor Pisa’s bezoekers met ingang van 2 juni a.s. mogelijk is om een afspraak te maken voor een 1-op-1 gesprek in de villa.

Bovendien gaan er diverse activiteiten zoals massage, yoga, creatief atelier, wandelactiviteiten, lotgenotenbijeenkomsten, Kindertijd en Chill@Pisa weer (beperkt) van start. Het vergt vanzelfsprekend de nodige planning en voorbereiding; houdt daarom de website van Pisa en haar Facebookpagina in de gaten voor het laatste ‘nieuws’. Mogelijk vinden sommige van deze activiteiten buiten of op een externe locatie plaats.

Wiek Luza, coördinator van Pisa: “Het team van Pisa ziet er enorm naar uit om de bezoekers weer, op gepaste wijze, te kunnen verwelkomen. Dat de ondersteuning, die wij hen normaal gesproken bieden, enorm werd gemist, blijkt uit de enquête die wij onlangs aan al onze bezoekers stuurden. Daaruit bleek duidelijk dat de digitale alternatieven erg op prijs werden en worden gesteld, maar dat er toch grote behoefte is aan dat persoonlijke, menselijke contact waar Pisa voor staat.”

Stap voor of achteruit; Pisa beweegt mee…
Wat er in de nabije toekomst gaat gebeuren, is voor niemand te voorzien. Een verdere versoepeling behoort natuurlijk tot de mogelijkheden, maar het kan ook zijn dat we met elkaar toch weer een stap terug moeten zetten. Bij Pisa volgt men de berichtgeving op de voet en beweegt daar vanzelfsprekend in mee.

Afspraak maken?
Voor het laatste nieuws over Pisa kunt u terecht op www.inloophuispisa.nl of de Facebookpagina van het inloophuis. Voor het maken van een afspraak zijn de mogelijkheden: 0229-758531 of administratie@inloophuispisa.nl.