HEERHUGOWAARD - Over ongeveer 4 maanden is de ovonde Langereis (N241) gereed: mooi, veilig en geheel volgens planning. Er vindt eind februari 2018 nog 1 weekendafsluiting plaats: in het laatste weekend van februari worden dag en nacht flinke stappen voorwaarts gemaakt.

2 dagen eerder start de provincie al met het fietspad om het werk zo efficiënt mogelijk uit te voeren en hinder te beperken.

Afsluiting fietspad: 21 – 23 februari 2018

Op woensdagochtend 21 februari, 09.00 uur, wordt gestart met het werk aan het fietspad. Het volledige fietspad langs het werkvak wordt afgesloten. Het fietsverkeer wordt tot en met vrijdagmiddag 23 februari omgeleid via bebording en verkeersregelaars: veiligheid staat voorop.

Weekendafsluiting: 23 – 26 februari 2018

Vanaf vrijdagmiddag 23 februari, 20.00 uur, tot maandagochtend 26 februari, 05.00 uur, is de N214 bij Langereis volledig afgesloten. Gedurende dit weekend breekt de provincie het tijdelijke asfalt en de middengeleiders weg en worden bermen afgewerkt. Daarnaast worden lichtmasten geplaatst en frees- en asfalteringswerk uitgevoerd.

De omleidingen worden tijdig aangegeven met gele borden. Fietsers en voetgangers kunnen de ovonde wel oversteken, maar alleen op aanwijzing van verkeersregelaars. Nood- en hulpdiensten kunnen het werk tijdens de werkzaamheden te allen tijde passeren (via het fietspad).

Mits de weergoden het toestaan

De uitvoering van de werkzaamheden blijft altijd afhankelijk van weersomstandigheden. Mochten de weergoden het werk onverhoopt ongunstig gezind zijn, dan schuift het werk op. Is dat het geval, dan bericht de provincie hierover direct.