OPMEER - De provincie heeft bij de gemeente Opmeer aangekaart dat zij de snelheid op de A.C. de Graafweg willen verminderen van 80 km/u naar 60 km/u, waardoor minder bomen hoeven worden gekapt. "Wij zijn blij met de bereidwilligheid en dat ze op deze manier wil meedenken over een oplossing", aldus wethouder Bram Beemster.


De gemeente Opmeer is ten tijde van de planvorming van de provincie over de A.C. de Graafweg al naar de rechter gestapt. De provincie besloot namelijk dat er vele bomen moesten worden gekapt, om de verbreding van de gevaarlijke weg te kunnen realiseren. Hier was de gemeente fel op tegen.

Toch was Beemster er altijd op gespitst er samen uit te komen, evenals de provincie. Zodoende bleven beide partijen altijd met elkaar praten, met recent een mogelijke uitkomst.

De provincie heeft een voorstel gedaan om het aantal kilometers per uur naar beneden aan te passen, zodat er niet zoveel bomen hoeven worden gekapt. "Het was een positief gesprek en het geeft een goed gevoel dat de provincie wil meehelpen met het zoeken naar een oplossing."

Eerst nog concreet voorstel
Het gesprek tussen wethouder Bram Beemster en gedeputeerde Zita Pels is vandaag in het college-overleg van Opmeer besproken. "Er is nog geen klap op gegeven, want er moet eerst een concreet voorstel liggen wat op de agenda moet komen. Dat staat voor volgende week gepland. Dan gaan we samen kijken naar de gevolgen en kanttekeningen van dit voorstel van de provincie, en of we ermee akkoord kunnen gaan." Beemster geeft ook aan de kwestie met nog zowel de raad als de inwoners te willen bespreken.

Rechtszaak
De rechtszaak tegen de provincie staat gepland voor volgende week vrijdag, drie dagen na het beslissende overleg van het college. Of beide partijen dan alsnog voor de Raad van State zullen verschijnen, is nog onduidelijk. "Keuzes die hierin worden gemaakt worden zorgvuldig gedaan. De plannen rondom de A.C. de Graafweg gaan niet over één nacht ijs. We hebben hier te maken met een project waar veel emoties meespelen", aldus Beemster.