ONDERDIJK - Op 19 augustus is de jeu-de-boulesbaan op het terrein van Golfbaan De Vlietlanden in gebruik genomen met een wedstrijd tussen het team van Golfbaan De Vlietlanden en het managementteam van beide Jumbo Monique vestigingen. Jumbo Monique sponsorde de aanleg van deze jeu-de-boulesbaan in het kader van haar nieuwe sponsorbeleid.

Door deze samenwerking kwamen twee wensen samen. De Vlietlanden wil graag dat leden langer op de baan kunnen vertoeven, dat hun partners mee kunnen komen zonder te hoeven golfen, en dat de sociale cohesie op de baan zich verder verdiept. De jeu-de-boulesbaan maakt deel uit van De derde helft, een sociaal programma ontwikkeld door de ouderenbond. Op Golfbaan De Vlietlanden wordt hard gewerkt om de derde helft nog dit najaar van start te laten gaan.

Jumbo Monique wilde toe naar meer duurzame sponsoring, en de aanleg van een jeu-de-boulesbaan sluit daar goed bij aan.

Zowel de golfbaan als Jumbo Monique zijn beide Buitenlui-partners bij Jeelink, een stichting die staat voor het verbinden van mensen, producten en de samenleving, met als doel gezamenlijk toe te werken naar een gezonde, sociale en duurzame wereld waarin genieten centraal staat.

Jumbo Monique steunt al lang veel lokale initiatieven, evenementen en sportverenigingen. Als je echter de visie koestert dat de supermarkt de spil kan zijn van een lokaal ecosysteem en je staat voor verbinding, samenkomen, bewegen en een zijn met de natuur, dan moet dat ook in het sponsorbeleid tot uiting komen. Lokale verenigingen kunnen blijven rekenen op haar steun, maar de grote bedragen worden voortaan door Jumbo Monique samengevoegd en elk jaar in één groot initiatief gestoken. Daarvoor kunnen verenigingen, stichtingen en ondernemers in aanmerking komen als ze bij Jumbo Monique een plan indienen dat voldoet aan een drietal voorwaarden: verbinden, bewegen en een worden met de natuur.

De door Jumbo Monique gewenste verbinding komt in het nieuwe sponsorbeleid beter tot zijn recht door het duurzame karakter ervan, maar ook doordat het toekomstgericht is en zowel klanten als medewerkers hier veelvuldig gebruik van kunnen maken.