MEDEMBLIK - De Rekenkamercommissie Medemblik-Opmeer (RKC) heeft in mei 2019 een rekenkamerrapport aan de gemeenteraad van Medemblik aangeboden over het onderzoek naar ‘Doeltreffendheid Samenwerking Jeugdhulp’.

Waarom dit onderzoek?
Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdhulp. De samenwerking door de gemeente met uiteenlopende partijen is hierdoor essentieel voor het verlenen van doeltreffende jeugdhulp. Na de transitie - ofwel de overdracht van taken naar de gemeente - zit de gemeente Medemblik nu in de fase van transformatie, de overgang naar een nieuwe werkwijze. Daarbij is de inzet om meer in te zetten op preventie en het versterken van de eigen kracht van jongeren.

Bij een goede samenwerking tussen partijen zijn verschillende aspecten van belang, waaronder het afstemmen van ambitie en doelen, inzicht in elkaars belangen en het proces van samenwerken. In het onderzoek zijn deze verschillende aspecten van samenwerking tussen zorgpartijen en de gemeente in de praktijk onderzocht. Daarvoor is onder andere een enquête uitgezet onder zorgpartijen. Daarnaast is het huidige beleid ook bekeken vanuit belangrijke principes voor effectieve ketensamenwerking.

Wat staat er in?
Het rapport geeft inzicht in de ontwikkelingen in Medemblik in het beleid (vanaf de aanloop naar de transitie) en in de uitvoering (situatie begin 2019). In de rapportage zijn de beoordelingen van zorgpartijen over verschillende samenwerkingsaspecten opgenomen.

De RKC constateert dat veel zaken met betrekking tot samenwerking goed geregeld zijn, maar dat er op onderdelen verbeteringen mogelijk zijn.
Richting de toekomst geeft de RKC aan dat het o.a. belangrijk is om bij beleid en uitvoering meer in te zetten op ketensamenwerking.

De conclusies en aanbevelingen ondersteunen de gemeenteraad bij de kaderstelling en controle op de transformatie van de jeugdhulp en bij het gesprek met het college over de sturing van dit proces .

Behandeling van het rapport
Het rapport wordt besproken in de oriënterende commissie van 20 juni a.s. In de raadsvergadering 11 juli 2019 besluit de raad over opvolging van de aanbevelingen.

Het rapport is digitaal beschikbaar via www.medemblik.nl/rekenkamercommissie