WEST-FRIESLAND - Wat hebben de zeven West-Friese gemeenten naast aantrekkelijke landschappen, ligging aan het water en de rand van Metropoolregio Amsterdam, goede zorgvoorzieningen en een gunstig ondernemersklimaat? Ze hebben behalve een gezamenlijke ambitie en een nieuw logo nu ook een nieuwe website voor de regionale samenwerking: www.regiowestfriesland.nl.

Na de introductie van een nieuw logo voor de West-Friese samenwerking eind vorig jaar, hebben de zeven West-Friese gemeenten nu een nieuwe regiowebsite www.regiowestfriesland.nl. Iedereen die zich met de regionale samenwerking in West-Friesland bezighoudt, vindt er informatie over allerlei onderwerpen waarop de gemeenten samenwerken. De website staat niet stil en wordt continu aangevuld.

Etaleren van gezamenlijke ambitie
Anne Idema, gemeentesecretaris van gemeente Drechterland namens de West-Friese gemeenten: "De regio heeft de ambitie tot de top 10 van meest aantrekkelijke regio’s van Nederland te behoren. Daar maken we ons hard voor. We zijn trots op deze website die goed aansluit bij de ambities en samenwerking in West-Friesland. Het is een handig informatieplatform voor onze bestuurders, raadsleden, bedrijfsleven en andere partners. Daarnaast is het mooi visitekaartje voor onze regionale samenwerking."

Samenwerking
De bestuurlijke regio West-Friesland wordt gevormd door de gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec en samen bedienen zij 210.000 inwoners. De gemeenten werken samen op de onderwerpen wonen, onderwijs, veiligheid, werken, welzijn, toerisme, bereikbaarheid, ruimtelijke ordening en bedrijfsvoering.