MEDEMBLIK - Medemblik is negen leden in de Orde van Oranje Nassau rijker. Negen leuke mensen, sociaal ingesteld en bereid veel te doen voor anderen. Die graag zorgen voor alles en iedereen en steeds weer klaar staan. Mensen die denken in oplossingen. Duizendpoten met vele (organisatie) kwaliteiten die door diverse besturen, familie, vrienden en kennissen enorm worden gewaardeerd om hun inzet.

Burgemeester Frank Streng bedankte de vrijwilligers voor hun langdurige inspanningen voor de samenleving. Op de dag van Lintjesregen op 26 april, reikte hij de versierselen uit bij hun benoeming.

Ron (65) en Yvonne (58) Nieuweboer – Oudt uit Sijbekarspel

Het echtpaar zet zich al meer dan 30 jaar in als mantelzorger voor hun zwagers Piet en Ed Nieuweboer. Zij leveren samen de volledige zorg. Beide zwagers lijden/leden aan Limb-girdle dystrofie en waren daardoor aan een rolstoel gebonden. Piet Nieuweboer overleed in 2007.

Het echtpaar had zelf drie jonge kinderen toen zij de broers in huis gingen verzorgen. De woning van het echtpaar Nieuweboer is in 1986 aangepast voor de inwoning door Piet en Ed, met alle zorg die daarbij hoort. Aan- en uitkleden, persoonlijke verzorging, eten, drinken, medische verzorging, in en uit bed halen en vervoer. De aard van de ziekte, die progressief is, maakt dat de zorg steeds intensiever wordt. Naast de inzet van wijkverpleging, komt er veel op de schouders van Ron en Yvonne. Lange tijd bracht Yvon haar zwager Ed dagelijks naar zijn werk. Het gezin zorgde er belangeloos voor dat Piet en Ed zolang mogelijk in hun kracht kunnen/konden staan.

Jaap Meester (70) uit Nibbixwoud

Jaap is sinds 1972 op vele gebieden een zeer betrokken en actieve vrijwilliger. Vanaf 1972 tot 1980 voor het behoud van het kerkje Bessie in Lutjebroek, tot 1996 voor het Regiokoor in Wervershoof en voor de parochie Sint Cunera waarvan hij penningmeester was tot 2004.

Jarenlang (vanaf 2003 tot 2012) zette hij zich in als bestuurslid voor Kisumu Urban Apostolate Programme in Kenia.

Vanaf 2006 is de heer Meester bestuurslid van Creatief Westfries, als penningmeester en voorzitter. Met zijn eigen creatieve inzet schrijft hij voordrachten, met zelfgeschreven liedjes en een quiz. Met dit alles zet hij zich in voor het behoud van de Westfriese taal. Vanaf 1994 is Jaap pleegouder van twee jongens. In 2002 had het gezin twee adoptiekinderen en twee pleegkinderen, naast de eigen drie kinderen. Jaap Meester is voorzitter van het Jambokoor dat Afrikaanse liederen zingt in de kerk.

Vanaf 2006 verzorgt hij de tussentijdse opvang van kinderen op de basisschool in zijn woonplaats. Vele jaren actief als lid van de redactie van dorpskrant De Kern. In 2008 heeft hij de Stichting Los Pisingos opgericht. Deze stichting ondersteunt een kindertehuis in Bogota, waar het gezin de twee pleegkinderen heeft geadopteerd.

Tineke Meester – Rood (69) Nibbixwoud > echtgenote van Jaap Meester (zie boven)

Vanaf 2003 zet mevrouw Meester zich in voor het OMA project in Afrika. Deze stichting regelt ziektekostenverzekeringen voor grootmoeders die de zorg hebben voor hun kleinkinderen als gevolg van het overlijden van de ouders aan HIV of Aids.

Vanaf 1994 verzorgt ook Tineke de tussenschoolse opvang van kinderen op de Sint Nicolaasschool in haar woonplaats. Vanaf 1994 tot 2011 was zij pleegmoeder van twee jongens die in haar gezin opgroeiden. Daarnaast verzorgt zij deeltijd- en vakantiepleegzorg. Vrijwilliger bij Dorpsblad De Kern, waar zij de verspreiding in het hele dorp coördineert. In het museum Huis van Oud is Tineke - samen met haar man - sinds 2006 actief als gastvrouw. Vanaf 1980 actief voor de parochie Sint Cunera. Nu nog als kerkwerkster en wijkcontactpersoon.

Vanaf 2005 actief als vrijwilliger voor het Rode Kruis afdeling West-Friesland. Assisteert bij het passagieren van en het bieden van ontspanningsactiviteiten aan gehandicapten op de vakantieboot Henry Dunant. Coördineert de Rode Kruis collecte in haar gemeente en ze brengt ook geld bijeen door het inzamelen van kleding.

Ansje Schreuder – Licht (64) Wognum

Mevrouw Schreuder is al meer dan 35 jaar als vrijwilliger actief binnen de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond. Zowel op landelijk- districts- als lokaal niveau. In 1982 als jeugdleidster in de toenmalige kring Westfriesland. Daarna was zij 25 jaar lid van de Districtscommissie Noord-Holland Noord. In die periode organiseerde Ansje verschillende jeugdtoernooien als wedstrijdleider. Van 1994 tot 2010 was ze begeleider van toernooien voor de KNLTB. Tot op de dag van vandaag actief als voorzitter en lid van de Technische commissie van tennisvereniging Wognum. Daarbij ook organisator van diverse interne toernooien en kampioenschappen. Al 37 jaar is zij verantwoordelijk voor de organisatie van het Noordhoeve toernooi.

Mevrouw Ansje Schreuder is sinds 2009 bekend als redactielid van het dorpsblad Walhalla in Wognum. Hier is zij onder meer verantwoordelijk voor de kopij en advertenties, de archivering, het beantwoorden van vragen en aanlevering van kopij aan de drukker.

Ton Gieling (64) Medemblik

De heer Gieling zet zich als penningmeester in voor diverse verenigingen. Vooral zijn jarenlange bestuursfunctie bij de Oudheidkundige Vereniging Medenblick spring in het oog. Vanaf 1990 is hij verantwoordelijk voor alle financiële zaken, zoals op opstellen van de begroting en de jaarrekening en de inning van contributies. Ook is hij actief als dag-coördinator en suppoost in het Stadsmuseum in het oude stadhuis van Medemblik.

Actief als penningmeester bij de KWF in Medemblik. Ton beheert ook de financiën bij de Warme Maaltijd Voorziening in Medemblik. Vanaf 2015 bestuurslid van de Stichting Hervormd Weeshuis in Medemblik. Sinds 1 januari 2017 voorzitter van de Raad van Toezicht.

Annemieke Mandjes (66) Medemblik

Wie Annemiek Mandjes zegt, denkt aan de Stichting BON theater Medemblik. Vanaf de jaren 80 heeft zij zich als algemeen bestuurslid, later als penningmeester en vanaf 1990 als voorzitter ingezet voor cultuur in Medemblik en daarbuiten. Elk jaar zorgt zij voor de programmering en het boeken van de artiesten. Vanaf 2013 zet jij zij zich in voor Medemblik City Tours.

Organisator van het jaarlijkse rondje Noord-Holland van Watersportvereniging De Kreupel. Was betrokken bij de opvang van vluchtelingen in De Muiter. Jurylid tijdens het Rondom Weekend en lang geleden (1984) bij het Stoomfestival. Ook vrijwilliger buiten de grenzen van Medemblik. Zoals op Oerol. Zij is ook mantelzorger van haar buurvrouw. Ze doet voor haar de boodschappen of gaat mee naar het ziekenhuis. Kortom, een vrijwilliger pur sang.

Rick van den Heuvel van Varik (55) Medemblik

De heer Van den Heuvel van Varik is oprichter van Stichting Keep them Landing. Keep them landing heeft als doel het in de vaart houden van landingsvaartuigen die in gebruik zijn geweest bij het Korps Mariniers. Vanaf de oprichting heeft de stichting zich ingespannen om zoveel mogelijk historische vaartuigen, teruggebracht in de originele staat, te laten zien aan het grote publiek. Rick weet vele vrijwilligers enthousiast te maken.

Hij werkte zelf vele uren aan de vaartuigen en is als bemanningslid en bestuurder bij vele evenementen aanwezig. Draagt zorg voor de fondswerving en sponsoren. Rick Van den Heuvel van Varik heeft zich de afgelopen 16 jaar ingespannen om dit erfgoed te bewaren en aan het grote publiek te tonen.

Joke van der Weijden – de Jong (81) Hauwert

Joke van der Weijden was vanaf 1990 tot en met 2016 vrijwilliger bij De Hoge Weide in Nibbixwoud. 26 jaar lang verzorgde zij daar spelletjesmiddagen, ze hielp mee met het bedienen en de organisatie van de fancy fair. Vanaf 1996 was zij 15 jaar lang begeleider van bewoners naar kerkdiensten van de Hervormde (Protestante) Gemeente Hoorn. Vanaf 2000 tot heden is Joke vrijwilliger bij de THOMAS gemeente. Van 2004 tot heden is zij betrokken bij Hauwert in Concert.

Bij ‘Doe Dans’ was zij meer dan 25 jaar betrokken en organiseerde zij volksdansfestivals. Tot op heden is zij vrijwilliger in de Oosterkerk in Hoorn. Daarnaast is ze ook nog actief in het Koggelandhuis in Midwoud. Ze helpt daar bij de open tafel, bij maaltijden en ze ondersteunt bewoners in de aanleunwoningen.