HOORN - Op woensdagmiddag 20 maart aanstaande geeft historicus Paul Schevenhoven een lezing over polders in Westfriesland en Rijnland. De lezing is onderdeel van een serie activiteiten die het Westfries Archief organiseert onder de titel ‘Polderen in Westfriesland’.

Polderen in Westfriesland
Dit jaar is het 400 jaar geleden dat de Baarsdorpermeer werd drooggemalen. Het binnenmeer werd getransformeerd in landbouwgrond. Daarmee behoort deze polder tot de oudste droogmakerijen in Westfriesland. Bij de verjaardag van de Baarsdorpermeer zal uitgebreid worden stilgestaan, niet in de laatste plaats door de polderbewoners zelf.

In het Westfries Archief is een mini-expositie over de droogmaking van de Baarsdorpermeer. Daarnaast organiseert het archief drie lezingen over polders en droogmakerijen in Westfriesland.

Niet alle polders zijn hetzelfde
Al het land in het westen van Nederland lag tot het eind van de middeleeuwen nog boven de zeespiegel. Maar menselijke activiteiten leidden tot bodemdaling. Door middel van dijken en met behulp van molens wisten de Hollanders en Westfriezen hun land droog te houden. Overal vond poldervorming plaats. De wijze waarop dit ging, was niet altijd hetzelfde.

Paul Schevenhoven bespreekt overeenkomsten en verschillen tussen de poldervorming in Westfriesland en in Rijnland. De spreker is oud-archivaris bij het Hoogheemraadschap van Rijnland.

De lezing op woensdag 20 maart begint om 15.00 uur in het Westfries Archief, Blauwe Berg 5c, 1625 NT Hoorn. Toegang is gratis. Wel graag aanmelden (maximaal voor 2 personen) via activiteiten@westfriesarchief.nl.

De volgende lezingen zijn op donderdag 28 maart en woensdag 17 april 2024. Die gaan over respectievelijk poldermolens en polders op oude kaarten. De expositie is van 15 maart tot 30 april tijdens de openingsuren van het Westfries Archief vrij toegankelijk.