MEDEMBLIK - Op zondag 26 januari houdt schrijfster Siety Meijer in het Stoommachinemuseum bij Medemblik een lezing over Jan Blanken. Deze waterbouwkundig ingenieur was verantwoordelijk voor de bouw van de droogdokken in Hellevoetsluis en op Willemsoord in Den Helder. De meeste bekendheid kreeg hij door de aanleg van het Noord-Hollands Kanaal tussen Amsterdam en Den Helder en de vlotbruggen daarin. Hij was ook verantwoordelijk voor de plaatsing van het systeem van strandpalen langs de Nederlandse kust.

Jan Blanken werd in 1755 geboren in Bergambacht. Zijn vader, een timmerman, was als waterbouwkundige belast met het ontwerpen en bouwen van molens, dijken en sluizen in de Krimpenerwaard. De jonge Jan Blanken vergaarde bij zijn vader zo de praktische kennis voor het ontwerpen en verbeteren van waterstaatkundige objecten. Door zijn Franse opleiding kon hij uiteindelijk waterstaatkundig ingenieur worden en zelfs inspecteur-generaal bij Rijkswaterstaat. Zijn eerste grote project was het droogdok in Hellevoetsluis, waarvan de bouw in 1798 startte. Hij maakte daarbij gebruik van nieuwe technieken. Zo werd voor het leegpompen van het dok een stoommachine aangeschaft in Engeland.
Het einde van de 18e eeuw was door de Franse Revolutie en de strubbelingen tussen de Patriotten en de Orangisten een verwarrende periode. Nadat stadhouder Willem V was afgezet, werd Nederland bezet door de Fransen. Door zich gemakkelijk aan te passen wist Jan Blanken veilig langs alle obstakels te laveren en was daardoor zowel adviseur van keizer Napoleon als Koning Willem I. Kortom, een boeiende man!

De lezing ‘Jan Blanken’ vindt plaats op zondag 26 januari in het stoomtheater van het Stoommachinemuseum, Oosterdijk 4, 1671 HJ Medemblik, aanvang 14:00 uur.

De toegang bedraagt vijf euro, contant te voldoen voor aanvang van de lezing. Leden van de Vereniging Vrienden van het Nederlandse Stoommachinemuseum hebben gratis toegang.

Reserveren is niet verplicht maar wel gewenst via info@stoommachinemuseum.nl of 0227-544732. Er zijn maximaal 80 zitplaatsen beschikbaar.