MEDEMBLIK - Lezing: “Klimaatverandering en Energietransitie”

Op zondag 24 november houdt professor Wim Turkenburg - woonachtig in Onderdijk en bekend van radio en TV - in het Stoommachinemuseum Medemblik een lezing over ‘Klimaatverandering en Energietransitie’.

Het gebruik van kolen, olie en gas is sinds de industriële revolutie explosief toegenomen en heeft voor velen welvaart gebracht maar daarnaast ook een vraagstuk gezorgd dat nu dringend opgelost moet worden: opwarming van de aarde.

De huidige opwarming van de aarde is vrijwel zeker een gevolg van de uitstoot van broeikasgassen door menselijk handelen. Een van die gassen is kooldioxide (CO2). Bij ongewijzigd beleid zal deze uitstoot naar verwachting leiden tot een stijging van de gemiddelde temperatuur op aarde met meer dan 3 graad Celsius. De gevolgen hiervan zijn ingrijpend, voor de wereld als geheel maar zeker ook voor Nederland. Zo wordt door de stijging van de zeespiegel op termijn het voortbestaan van heel West-Nederland bedreigd. In de lezing wordt dit toegelicht.

Om dit gevaar te keren zullen we onze uitstoot van broeikasgassen binnen enkele tientallen jaren naar nul moeten terugbrengen. Waarschijnlijk zullen we broeikasgassen zelfs weer uit de lucht moeten gaan halen en gaan vastleggen op aarde.
De voornaamste bron van de CO2 uitstoot is de energievoorziening. Daarom zal die ingrijpend moeten veranderen. Deze verandering is kostbaar en levert problemen op, maar biedt ook kansen voor onze economie en voor ons nageslacht.

In het tweede deel van zijn lezing zal professor Turkenburg ingaan op de energietransitie die ons te wachten staat. Is het mogelijk veel efficiënter met energie om te gaan? Kunnen hernieuwbare energiebronnen al onze energie leveren? Moeten we nieuwe kerncentrales bouwen? Kunnen we fossiele brandstof gebruiken zonder CO2 uit te stoten? Zijn er andere mogelijkheden om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan? En wat zijn mogelijkheden om het teveel aan CO2 in de lucht er weer uit te halen?

Ook zal professor Turkenburg ingaan op alle vragen die u hierbij heeft.

De lezing ‘Klimaatverandering en energietransitie’ vindt plaats op zondag 24 november vanaf 14.00 uur in het Stoommachinemuseum aan de Oosterdijk 4 in Medemblik. Toegang lezing bedraagt 5 euro, contant te voldoen voor aanvang lezing. Of gratis op vertoon van museumentreebewijs van de betreffende dag. Het museum is het hele weekend geopend van 10.00 tot 17.00 uur. Leden van de vereniging Vrienden van het Nederlands Stoommachinemuseum hebben gratis toegang. Reserveren is niet verplicht maar wel gewenst via info@stoommachinemuseum.nl of 0227-544732. Er zijn maximaal 80 zitplaatsen beschikbaar.