MEDEMBLIK - Open avond Rotaryclub Radboud, woensdag 5 februari, aanvang 19.30 uur. Wapen van Medemblik.

Akkerbouwer Renze Bouthoorn is al meer dan 20 jaar actief in de windenergie. Onder meer met een eigen turbine op zijn landbouwgrond in de Wieringermeer. Een ‘bijbaan’ waar hij zeer gepassioneerd over kan vertellen. Hij is daarom aanstaande woensdag 5 februari de spreker op de open avond van Rotaryclub Radboud in Medemblik. Eindtijd ongeveer 21:00 uur. Het is geen discussieavond. Entree is gratis.

Bij het ontwikkelen van een windmolenpark komt heel wat kijken. Van vergunningen, subsidies en natuurbehoud, tot het aanleggen van speciale wegen voor de aanvoer van de onderdelen. Bouthoorn is ook betrokken bij de aanleg van windmolenpark Wieringermeer en gunt de bezoekers een leerzame blik op de totstandkoming van dit megaproject.

Maak kennis met Rotary Radboud
De Rotaryclub Radboud wordt gevormd door een gevarieerd aantal leden van jong tot oud, uit allerlei beroepsgroepen en lagen van onze samenleving. Bij de Rotary kom je om iets te brengen, een bijdrage aan de maatschappij, maar ook om iets te halen, vriendschap en kennis. Deze avond biedt een inkijkje in het doen en laten van deze club die leden telt uit Westfriesland en de Wieringermeer. Deze avond is daarom niet alleen vanwege het thema interessant, maar het geeft geïnteresseerden ook de gelegenheid om een clubavond mee te maken. U bent ook van harte welkom voor een nadere kennismaking met Rotary. Wel graag tijdig aanmelden via info@rotaryradboud.nl.