HOORN - Bewoners en het zorgpersoneel van verzorgingshuis Lindendael in Hoorn werden donderdagmorgen verrast. Koning Willem-Alexander bracht namelijk onaangekondigd een werkbezoek aan de woonzorglocatie. Hij had daar verschillende gesprekken over hoe er wordt omgegaan met de coronacrisis.

De Koning begon zijn bezoek bij de onlangs geplaatste 'communicatie-container'. Die heeft Omring ingezet om ervoor te zorgen dat bewoners op een veilige manier in contact kunnen blijven met hun familie.

Daarna sprak hij met het beleidsteam van de zorgorganisatie dat zich specifiek bezighoudt met de coronacrisis. Tijdens het gesprek kwam aan de orde welke maatregelen de organisatie heeft moeten treffen en wat dit betekent voor de medewerkers, de cliënten en bezoek.

Coronamaatregelen
In een tweede gesprek met onder meer een verpleegkundige, een arts en een teamcoach voor dagbesteding, werd dieper ingegaan op de impact van alle coronamaatregelen voor de bewoners en de medewerkers van woonzorglocatie Lindendael.

Vervolgens sprak de Koning met medewerkers van thuiszorgteams en de wijkverpleging van Omring over hun ervaringen. Hierbij werd ook ingegaan op de impact van alle maatregelen voor mensen met dementie en zorg op afstand.

In het laatste gesprek kwam de specialistische Covid-19 afdeling van Omring in het Dijklander Ziekenhuis aan de orde. Deze afdeling wordt normaliter gebruikt als herstelafdeling, maar is nu speciaal ingericht voor mensen met corona die zijn ontslagen uit het ziekenhuis of niet in het ziekenhuis hoeven te worden opgenomen.

Muzikaal optreden
Het bezoek van Koning Willem-Alexander eindigde met een bezoek aan de binnentuin van Lindendael waar een muzikaal optreden plaatsvond en bewoners en medewerkers de Koning op afstand konden begroeten.

Door telefoongesprekken en zo mogelijk werkbezoeken informeren Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zich over de gevolgen van de corona-uitbraak en spreken zij hun steun en waardering uit voor de inzet van zovelen in de bestrijding van de pandemie. In afstemming met de betrokken organisaties worden maatregelen getroffen om de werkbezoeken te kunnen laten plaatsvinden.