HOORN - Zijne Majesteit de Koning heeft donderdagmiddag 28 januari een digitaal werkbezoek gebracht aan zorgorganisatie Omring in Noord-Holland. Het digitale bezoek is in navolging van het fysieke bezoek aan locatie Lindendael van vorig jaar op 23 april. Zijne Majesteit de Koning sprak met dezelfde Omringmedewerkers en vroeg hen hoe het nu – 9 maanden later tijdens de coronacrisis – met hen gaat.


Licht aan het einde van de tunnel
De Koning sprak ten eerste met het beleidsteam van Omring dat zich specifiek bezighoudt met de coronacrisis. Tijdens het gesprek met onder andere Jolanda Buwalda, voorzitter Raad van Bestuur Omring, kwam aan de orde wat voor impact de crisis had en heeft op de medewerkers. Jolanda: "Het is ontzettend fijn om te zien dat er moed en bereidwilligheid is om elkaar te helpen. De samenhorigheid en verbondenheid is niet in woorden uit te drukken". De Koning gaf aan dat er hopelijk snel licht aan het einde van de tunnel komt. Daarbij spraken zij ook het coronavaccin. Morgen, vrijdag 29 januari, krijgen de eerste 1000 cliënten van Omring het vaccin. Een proces waarin de Koning veel interesse had.

Eigen lockdown
Koning Willem-Alexander sprak vervolgens met de medewerkers van Lindendael over de impact van het virus op hun werk en het leven van de bewoners. Verzorgende Cindy van Waalwijk van Doorn gaf aan dat zij bang was om het virus binnen te brengen in Lindendael. Om die reden houdt zij zich aan strenge maatregelen. Cindy: "Ik ben nog steeds bezig met een eigen lockdown. Ik zet alles op zij voor het goede doel". Daarnaast sprak de Koning met de manager Welzijn over de gevolgen van de corona-maatregelen voor de vrijwilligers van Omring.

Digitalisering
Het derde gesprek was met de medewerkers van de thuiszorgteams en de wijkverpleging van Omring over hun ervaringen. Hierbij werd ingegaan op het nauwe contact met cliënten in de thuissituatie en het testen bij klachten. Plus de versnelling die de digitalisering heeft gemaakt tijdens de coronacrisis, met daarbij in gedachten dat het menselijke contact voorop blijft staan.

Revalidatieprogramma CO-FIT+
In het laatste gesprek kwamen de medewerkers van de specialistische Covid-19 afdeling van Omring in het Dijklander Ziekenhuis aan het woord. Doorgaans wordt deze afdeling gebruikt als herstelafdeling, maar is nu speciaal ingericht voor mensen met corona die zijn ontslagen uit het ziekenhuis of niet in het ziekenhuis hoeven te worden opgenomen. In het gesprek kwam naar voren dat de samenwerking met het Dijklander ziekenhuis in Hoorn zeer gewaardeerd wordt. Daarbij kwam ook het geriatrisch revalidatieprogramma CO-FIT+ aan bod.

Van onmeetbare waarde
Het bezoek van Koning Willem-Alexander eindigde met een dankwoord waarin hij aangaf dat dit herhaalbezoek van onmeetbare waarde was voor hem. Hij gaf aan dat hij mede door de verhalen van Omringmedewerkers weet waar de ouderenzorg voor gaat en staat. De opgedane kennis komt van pas tijdens gesprekken met andere VVT-instellingen. De Koning gaf aan zich een VVT-ambassadeur te voelen. Omring is vereerd en voelt zich gesteund door het digitale bezoek van het Koninklijk Huis. Vorig jaar hebben Zijne Majesteit de Koning en Koningin meerdere keren hun betrokkenheid getoond tijdens de corona pandemie onder bewoners en medewerkers van Omring. Ook toen spraken zij hun waardering uit voor de inzet van zovelen in de bestrijding van de pandemie.