AARTSWOUD - De koeien van het Rundveemuseum lopen sinds zaterdag 8 mei weer op bekend terrein. Om twee uur werden ze onder begeleiding van een openingstoespraak van oud-gedeputeerde Jaap Bond uit de wagen geladen. Er volgde een dartele toestand waarbij de meeste koeien duidelijk blij waren weer buiten te zijn. Want hoewel het logeeradres op Terdiek, waar de koeien tijdelijk huisden, prima was is het toch nergens beter dan thuis!

Jaap Bond en de voorzitter van het museum Elly Deutekom memoreerden de afgelopen maanden waarin zoveel is gebeurd. Te beginnen bij de brand in de nacht van 7 februari die verstrekkende gevolgen had. Ook werd stilgestaan bij het plotselinge overlijden van burgemeester Nijpels en bij het meer recente overlijden van enkele gewaardeerde vrijwilligers.

Inmiddels is er via de verschillende hulp- en doneeracties heel veel goeds richting Aartswoud gekomen. Er zijn twee roodbonte kalfjes geschonken en tijdens de weidegang van 8 mei kwam er via twee donoren een brandrood kalf bij. De plaatselijke basisschool, de Lionsclub Medemblik/Opmeer, makelaardij Klaver en de Geef.nl actie via het internet zorgden voor veel donaties. De Geef.nl actie loopt nog tot eind deze maand door en is te bereiken via de website van het museum.

Verder is afgelopen week gestart met het bestellen van de materialen voor de herbouw. Er zit dus schot in de zaak. Het bestuur en de vrijwilligers kijken er naar uit dat het museum snel weer open kan. Toch zal dit nog veel tijd vragen. Reden om voorzichtig na te denken over wat buiten-activiteiten waarbij rekening kan worden gehouden met algemene maatregelen en met het feit dat het museum binnen niet toonbaar is. Dat er weer wat gaat gebeuren is wel zeker! Volg de berichtgeving in de media en op de website www.rundveemuseum.nl

De dieren, de cliënten van de Prinsenstichting en bestuur en vrijwilligers hopen weer snel bezoek te kunnen begroeten!