HOORN - Back on Track is een project voor jongeren tussen de 16 en 23 jaar die door omstandigheden vastlopen op school of geen werk vinden. Vaak heeft dit tot gevolg dat zij ongemotiveerd op de bank thuis zitten. Dit project werd voor de tweede keer opgezet. Jongeren worden gedurende 12 weken meegenomen in de intensieve zoektocht naar talenten en interesses met als doel een match met een baan of opleiding. 12 van de 17 jongeren die zich hadden aangemeld voor het project, hebben dit succesvol afgesloten. Resultaat: 10 jongeren hebben zich voor een (vervolg)opleiding ingeschreven.

Tijdens een speciale avond vorige maand gaven zij optredens en lieten zij zien wat zij hebben geleerd. De meeste jongeren gaan na afloop van het traject weer naar school of aan het werk. Voor anderen is dit project een opstap om verder aan zichzelf te werken. De jongeren hebben een certificaat van deelname ontvangen en het project is nu officieel afgesloten. Een derde vervolg van dit succesvolle project ligt in het verschiet.

Trots
Namens de Westfriese gemeenten geeft de Hoornse wethouder Samir Bashara aan trots te zijn op het succes van Back on Track. ‘Jongeren die mee hebben gedaan zijn positief, zien nieuwe kansen en raken gedurende die 12 weken opnieuw gemotiveerd. Dit is precies het doel dat wij voor ogen hebben. Als dat lukt dan is het driedubbel winst: voor de jongere zelf in de eerste plaats, maar ook voor hun familie en voor de gehele samenleving. Want uiteindelijk heeft de gemeenschap baat bij jongeren die naar school gaan of werk vinden, in plaats van op straat of thuis hangen en wellicht het verkeerde pad kiezen. De begeleiding die zij krijgen is intensief en gebeurt met veel geduld en toewijding.’

Zelfvertrouwen terug en van de bank af
Door vier dagen in de week actief met dit project bezig te zijn, krijgen de jongeren ritme terug in hun leven. Zij hebben nieuwe positieve kanten van zichzelf ontdekt en krijgen meer zelfvertrouwen om dingen op te pakken. Het inspireert hen om zelf aan de slag te gaan. En het eindresultaat is nu dat 10 jongeren inmiddels zijn aangemeld voor een opleiding. Eén jongere gaat naar dagbesteding en één jongere krijgt een individueel vervolgtraject. De jongeren worden na dit project door de medewerkers van het Jongerenloket gevolgd en begeleid en worden geholpen bij bijbaantjes. Een aantal van de deelnemende jongeren gaat verder bij Tjillskillz en Westfriesland.tv. De uitgevallen jongeren worden niet losgelaten en gecoacht via WerkSaam of het Jongerenloket. En inmiddels heeft dit bij twee van hen geleid tot een aanmelding voor een opleiding.

Intensieve begeleiding en weekprogramma
De begeleiding voor Back on Track 2 bestond uit twee projectleiders, drie coaches, theatergroep Tjillskillz, Team Sport van de gemeente Hoorn, Westfriesland.tv, CDC studios en vele anderen die de jongeren vier dagen in de week intensief, begeleidden met sport, dans, theater, sollicitatietrainingen, workshops en werkbezoeken. Acht bedrijven in Westfriesland boden aan de jongeren een plek om meer te weten te komen over bepaalde beroepen en werkmogelijkheden.

Vroegtijdig schoolverlaters
Dit project is onderdeel van het RMC, regionaal meldpunt en coördinatie vroegtijdig schoolverlaters en het Jongerenloket in Hoorn. Een regionale verantwoordelijkheid van de gemeenten voor jongeren die geen startkwalificatie hebben en niet naar school gaan. Het RMC kan jongeren helpen bij het zoeken naar een passende opleiding via trajectbegeleiding.