ENKHUIZEN - Tussen de 16 en 25 jaar verandert er van alles. Jongeren zoeken een plek in de maatschappij en moeten er achter komen wat wel en niet bij hun past. Om meer inzicht te krijgen in de situatie van jongeren in deze leeftijdsgroep is onderzoek nodig dat zich specifiek richt op de onderwerpen waar deze groep mee te maken krijgt.

Onderzoek

Tot en met 14 juli 2017 voert Onderzoeksbureau Noord-Holland Noord (onderdeel van GGD HN) een grootschalig onderzoek naar gezondheid en leefstijl uit onder jongvolwassenen van 16 tot en met 25 jaar. Opdrachtgevers van dit onderzoek zijn het project 'In Control of Alcohol en Drugs' en alle 17 gemeenten in Noord-Holland Noord. Het onderzoek bestaat uit het online invullen van een vragenlijst over gezondheid (psychisch en lichamelijk), welzijn, gebruik van genotmiddelen, seksualiteit, bewegen, eenzaamheid, mantelzorg en financiën. Dit kost ongeveer 15 minuten.

Deelname

Deelname aan de Jongvolwassenenmonitor staat open voor alle inwoners van Noord-Holland in de leeftijd van 16 tot en met 25 jaar. Meedoen aan het onderzoek gebeurt anoniem. Ga voor het onderzoek naar www.JVmonitor.nl.