HOORN - Ieder jaar op de tweede woensdag in maart komen in ons land christenen samen om te bidden. Daarom wordt die dag biddag genoemd. De volledige naam luidt zelfs: Biddag voor gewas en arbeid.

Het houden van deze bijzondere gebedsdag is al een oud gebruik, maar wordt door kerken en gemeentes nog steeds levend gehouden. Waarom? Omdat gelovigen ervan overtuigd zijn dat bidden effect heeft en positieve veranderingen kan brengen in iemands levenssituatie. Veel niet-gelovigen kunnen zich daar moeilijk iets bij voorstellen. Toch kunnen christenen vaak concrete voorbeelden geven van nieuwe situaties die ontstonden door het bidden.

Het is niet zo dat christenen alleen op deze speciale woensdag bidden. Nee, zij bidden elke dag. Maar op Biddag besteden zij in hun gebed vooral aandacht aan de vraagstukken en de zorgen die liggen op maatschappelijk vlak in hun directe omgeving, woonplaats of regio. Dit jaar zal het ook gaan over de coronacrisis en alle narigheid en verdriet die daardoor veroorzaakt is.
Gezien de huidige maatregelen is het niet mogelijk om daadwerkelijk samen te komen en om samen te bidden. Daarom worden dit jaar veel gebedsactiviteiten via het internet gehouden.

In Hoorn wordt ook Biddag gehouden. De interkerkelijke Gebedsgroep Gideon organiseert op woensdag 10 maart een online uitzending. Iedereen kan het programma, dat vanaf 19.30 uur wordt uitgezonden vanuit Het Lichtbaken Hoorn, live volgen. Via de website hetlichtbakenhoorn.nl, via Facebook en YouTube is deze gemakkelijk te vinden. Albert van Bragt, voorganger van Het Lichtbaken, zal tijdens de uitzending uitleggen wat bidden is. Nu reeds wordt u als lezer, maar ook straks als u meeluistert, uitgenodigd om persoonlijke gebedsverzoeken in te sturen of eventuele vragen te stellen.
Na de uitzending zal namelijk een groep gelovigen, behorend tot diverse gemeentes, voor deze ingediende onderwerpen bidden. Dat doen zij thuis, dus zonder samen te komen. Is uw/jouw gebedsvraag eenmaal ingestuurd, dan kunt u erop vertrouwen dat daarvoor gebeden wordt. Iedereen ontvangt een hartelijke uitnodigding om mee te kijken en te luisteren, mee te bidden en om gebedsverzoeken in te sturen. Dat laatste mag per e-mail of via Whatsapp. Ga voor deze gegevens naar de website hetlichtbakenhoorn.nl of gebruik het volgende nummer: 06-22818520.

https://www.facebook.com/hetlichtbakenhoorn/