HOORN - Aan de Draafsingel in Hoorn zijn we te gast bij Inloophuis Pisa. Al ruim negen jaar biedt het inloophuis mensen met kanker, hun naasten en nabestaanden een steuntje in de rug door middel van psychosociale ondersteuning of door deelname aan een of meer van de vele activiteiten.

In de warme huiskamer van het inloophuis spreken wij met coördinator Wiek Luza en gastvrouw Iris Mulder. Wiek vertelt over het ontstaan van het inloophuis. ‘Het is ooit opgezet door twee mensen uit Hoorn die zelf kanker hadden, maar de voorzieningen van een inloophuis misten in deze regio. Het dichtstbijzijnde bevond zich in Alkmaar. Zij hebben het initiatief genomen om sponsorgeld bij elkaar te fietsen met een tocht van de Hoofdtoren hier in Hoorn naar de befaamde Toren van Pisa in Italië. Hiermee is gelijk duidelijk waar onze naam vandaan komt. De letters van Pisa staan overigens voor Praten, Informatie, Steun en Aandacht als kernwaarden voor dit huis.’

Met dat startgeld, sponsoring en donaties werd het huis begonnen en is men van een kleine organisatie gegroeid naar een huis met veel meer activiteiten, met een groeiend aantal vrijwilligers, en steeds meer bezoekers die de weg weten te vinden naar het inloophuis.

Over de diverse activiteiten zegt Wiek: ‘Wij richten ons op mensen die te maken hebben met de gevolgen van de ziekte kanker. Mensen die zelf ziek zijn geweest, of dat nog zijn, partners, kinderen/jongeren, ouders, maar ook nabestaanden. En het gaat dan niet om het medische aspect, maar om het psychosociale. Want als je te maken hebt met een levensbedreigende ziekte dan gebeurt er niet alleen iets met je lichaam, maar ook psychisch krijg je het nodige voor de kiezen. Alle emoties en alle zaken die daarmee gepaard gaan daar willen wij een steuntje in de rug voor bieden. Wij proberen zo toegankelijk mogelijk te zijn, onder meer door dagelijks open te zijn. Het heet een inloophuis omdat je geen afspraak hoeft te maken, en het geheel kosteloos is. Alleen voor de activiteiten vragen wij een bijdrage in de kosten. Ieder moment kan er iemand binnen lopen die daar behoefte aan heeft en zijn er altijd twee of drie gastvrouwen of heren aanwezig om het gesprek aan te gaan, een luisterend oor te bieden of net wat nodig is.’

Activiteiten
Naast deze gesprekken biedt Inloophuis Pisa ook tal van activiteiten om voor enige ontspanning te zorgen. ‘Als je te maken hebt met kanker komt daar spanning bij en mensen kunnen hier dan ook terecht voor een ontspannende massage of yogalessen. Er zijn mensen die zich uiten in creativiteit en daarvoor hebben wij bijvoorbeeld een atelier waar men naar hartenlust kan schilderen. Wij hebben bovendien een zangkoor en een theater- en een schrijfgroep. Daarnaast bieden wij met regelmaat diverse themabijeenkomsten, waar men informatie krijgt en tevens in contact komt met lotgenoten.

Hoewel men te maken heeft met vrijwilligers, gebeurt dit alles onder zeer professionele begeleiding. Een ieder die zich hier aanmeldt als vrijwilliger heeft een gedegen opleiding gekregen en krijgt vervolgcursussen vanwege de complexe materie waar men mee te maken heeft. Onze gastvrouwen/-heren en activiteitenbegeleiders krijgen namelijk ook te maken met heftige psychosociale gevolgen van kanker en dat vergt nogal wat. Met name in de groep van mensen die ongeneeslijk zijn verklaard. Hoe geef je je leven nog zin als het Zwaard van Damocles boven je hoofd hangt? Daarin willen wij op alle mogelijke manieren een ondersteunende rol bieden. En dat lukt want ondanks alle verdriet en pijn wordt er hier in huis ook enorm vaak gelachen en genoten door wat wij bieden.’

Lotgenoten
Wellicht nog wel een van de belangrijkste aspecten is dat men ook lotgenoten met elkaar in contact brengt d.m.v. praatgroepen. ‘We hebben bijvoorbeeld een groep ‘Verder leven na kanker’. Voor die mensen zijn dan weliswaar de behandelingen achter de rug, maar de ellende is nog niet over voor wat betreft het verwerken van het verdriet om de gevolgen en alles wat je dan nog voor je kiezen krijgt. Dan is het fijn om deze ervaringen te kunnen delen met gelijkgestemden. Je merkt ook echt dat mensen dit fijn vinden ondanks wat men heeft meegemaakt. Men zegt vaak dat je aan een half woord genoeg hebt en dat gaat veel gemakkelijker met lotgenoten dan bijvoorbeeld met een vriend of buurvrouw die een dergelijke ervaring niet heeft. Zo hebben wij ook groepen voor partners van mensen met kanker, voor nabestaanden en jongeren.’

Jongeren
Iris vertelt over de jongerengroep in Inloophuis Pisa, “Chill@Pisa”. ‘Eenmaal in de twee weken ontvangen wij kinderen/jongeren die een zieke ouder hebben of een naaste zijn kwijt geraakt door kanker. Je merkt gewoon dat deze jonge mensen het heel fijn vinden dat zij hier worden gehoord en begrepen omdat er op school niet over wordt gepraat vanwege hun “kankervrije zone”, zij er met leeftijdsgenootjes niet over kunnen praten, of thuis in bescherming worden genomen omdat men ze geen pijn wil doen. Hier komen ze bij elkaar, doen we activiteiten zoals het bezig zijn met muziek en praten met elkaar waarbij iedereen open kan zijn, en dat is heel mooi om mee te maken. Hier is geen taboe, en hier mag alles verteld worden. Als je enorm verdrietig bent mag je hier huilen en als je woest bent mag je hier even vloeken.’

De laagdrempeligheid is het allerbelangrijkste bij Inloophuis Pisa. Iedereen is welkom en moet zich ook welkom voelen. Toch zorgt alleen het woord kanker ook weer voor een hoge drempel. ‘We hebben hier een bord in de tuin staan waarop het woord kanker staat en mensen willen daar niet bij horen. Maar feit is dat één op de drie mensen tegenwoordig kanker krijgt dus iedereen heeft er vroeg of laat mee te maken.’

Wie kennis wil maken met Inloophuis Pisa kan elke werkdag binnen lopen. De openingstijden staan vermeld op de website www.inloophuispisa.nl. Tevens is er op elke eerste zaterdag van de maand “Open Huis” tussen 11.00 uur en 13.00 uur. . Van harte welkom!