De provincie Noord-Holland werkt samen met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de gemeenten Hollands Kroon en Medemblik aan veiligheidsmaatregelen op en rond de N239/N240. De provincie Noord-Holland houdt hierover een inloopavond.

2 belangrijke oplossingen: rotonde en parallelweg

Op het kruispunt van de N239 (Westerzeedijk) en de N240 (Markerwaardweg) legt de provincie een rotonde aan. Daarnaast is een oplossing gevonden voor het (doorgaand) agrarisch verkeer dat nu nog door Opperdoes en Medemblik rijdt. De provincie realiseert een parallelweg tussen de Almereweg en de N239, met een doorsteek naar de Koggenrandweg. Het wegdeel tussen de Almereweg en de N239 wordt op gelijke breedte gebracht met het wegdeel ten zuiden van de Almereweg. Bovendien komt er een veilige oversteekplaats met tussen-rustpunt ter hoogte van het Opperdoezerpad.

Studie naar mogelijkheden Medemblikkerweg

De provincie start een studie naar kleinschalige mogelijkheden voor de vergroting van de verkeersveiligheid op het deel van de N240 (Medemblikkerweg) tussen Medemblik en de A7 bij Wieringerwerf. Voorbeelden daarvan zijn kruispuntmaatregelen en het (deels) afsluiten van oost-westverbindingen.

Nieuwe bruggen N240

De Markerwaardweg wordt niet doorgetrokken naar de Medemblikkerweg in de Wieringermeer. Wel vernieuwt de provincie beide bruggen ten noorden van Medemblik. Tweerichtingsverkeer is dan weer mogelijk.

Inloopavond N239/N240

Bezoek voor meer informatie over het ontwerp van de werkzaamheden de inloopavond N239/N240. Ook is er de mogelijkheid om vragen te stellen. Wie mee wil denken over de mogelijkheden op en rond de Medemblikweg kan zich tijdens deze avond aanmelden.

  • Datum: maandag 28 november 2016
  • Locatie: Dorpshuis ‘De Torenschouw’, Torenstraat 17,1674NE Opperdoes
  • Zaal open: 19.00 – 21.00 uur

De avond heeft een informeel karakter. Het is mogelijk om tussen 19.00 en 21.00 uur binnen te lopen.

Meer informatie

Neem bij vragen contact op met Servicepunt provincie Noord-Holland, 0800 – 020 06 00 (gratis) of mail naar servicepunt@noord-holland.nl.