MEDEMBLIK - Uiterlijk begin september hakt draverijvereniging Prins Hendrik de knoop door over de 'dag der dagen'. Wel is er één ding zeker: mocht er dan nog steeds sprake zijn van social distancing, dan gaat de draverij niet door. Hoewel de organisatie beseft dat ze misschien 'tijd steken in een verloren zaak', blijven ze de schouders er met goede hoop nog onder zetten.


De vereniging gaf zojuist een update na de ledenvergadering van gisteren. Zo is wel al besloten dat de ringrijderij dit jaar niet doorgaat. "Het organiseren hiervan zal nu moeten starten", ligt de vereniging toe. "En gezien de relatief hoge leeftijd van de deelnemers willen wij ze niet in verlegenheid brengen door hen nu de vraag te stellen of ze aan de wedstrijd mee willen doen."

Dan is er ook nog de kermis op het Gedempt Achterom tijdens de harddraverij. Ook hier is nog geen definitieve beslissing over genomen. Wel is besloten om de exploitanten tegemoet te komen, zij hoeven geen stageld te betalen dit jaar. Maar of het dus zo ver komt is onduidelijk: want als de draverij niet doorgaat, dan zal er ook geen kermis zijn.

Vuurwerktraditie
Maar de draverijvereniging houdt hoop en heeft het vuurwerk onder voorbehoud al ingeslagen. Mochten de Medemblikkers toch 'te draven' kunnen, dan eindigt de dag traditiegetrouw met vuurwerk.

Wat de financiën betreft, maakt de vereniging ook de balans anders op dit jaar. Zo wordt er geen contributie geïnd, maar leden kunnen wel vrijwillig contributie betalen om de vereniging te steunen. Ook wordt er geen beroep gedaan op sommige sponsoren van het evenement. "De horeca en andere sponsors in gevoelige sectoren zullen wij daarom niet benaderen. De vereniging zal indien nodig haar opgebouwde financiële reserves aanspreken."

Starten met voorbereidingen
"Als er na de maand juli nog zicht is op een kans van doorgaan dan zal het bestuur in augustus starten met de voorbereidingen", zo sluit de vereniging af. "Ook zal het bestuur overleg plegen met de vrijwilligers. De kans bestaat dat het bestuur tijd steekt in een verloren zaak. Dit neemt het bestuur echter graag voor lief."

De organisatie van het Rondom weekend in Medemblik liet eerder weten dat de activiteiten dit jaar niet door gaan.