ENKHUIZEN - Drie jaar lang is er gewerkt aan de versterking van de Houtribdijk tussen Enkhuizen en Lelystad. De zesentwintig kilometer lange dijk voldeed niet meer aan de veiligheidseisen. Maar gisteren was het zover: de dijk is officieel opgeleverd door minister Van Nieuwenhuizen.


De dijk tussen Enkhuizen en Trintelhaven is versterkt met zandige oevers. Een wereldprimeur: niet eerder werd een dijk aan een binnenmeer met zand versterkt. In 2019 won het project de Waterinnovatieprijs. Tegelijkertijd was er ook behoorlijke kritiek omdat de dijk meerdere malen dicht moest vanwege zandverstuivingen. Het dijkversterkingsproject is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), de grootste dijkversterkingsoperatie sinds de Deltawerken.

Minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen vertelt over het project: 'De Houtribdijk kan er na deze opknapbeurt weer decennia tegenaan. Het biedt niet alleen bescherming tegen de weersextremen waar we meer mee te maken krijgen. Ook is er natuur bijgekomen ter grootte van ruim 900 voetbalvelden en is er meer plek voor recreatie, zoals een nieuw watersportstrand bij Lelystad.’

De Houtribdijk is tussen 1963 en 1976 aangelegd om het huidige Markermeer in te polderen. Toen de inpolderingsplannen wijzigden, bleef de weg op de dijk een belangrijke verbinding tussen Noord-Holland en Flevoland. De Houtribdijk is ook een belangrijke waterkering, die bij storm de klappen van het water van het Markermeer en IJsselmeer opvangt.

Veel zand
Het zand voor de dijkversterking is gewonnen uit het Markermeer en daarmee een duurzame oplossing. In totaal is er evenveel zand opgespoten als jaarlijks langs de gehele Nederlandse kust. Om de zand verstuivingen de kop in te drukken, zijn er zo'n 5000 vrachtwagens grond gestort, als dekkende laag op het zand.

Flamingo
Naast de dijk is het ruim 500 hectare grote natuurgebied Trintelzand aangelegd. Dit natuurgebied is gemaakt van overtollig slib wat vrij is gekomen bij de zandwinning. Onder water ontstaat hier een heel nieuw leef- en paaigebied voor vissen. Boven water is Trintelzand een nieuwe, voedselrijke plek voor vogels in het IJsselmeergebied: zo is de flamingo al gespot op zogenoemde nieuwe 'snackbar voor de Marker Wadden'.

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het uitbreiden van natuurgebied Trintelzand bij Enkhuizen en de aanleg van het watersportstrand bij Lelystad. Rijkswaterstaat onderzoekt de komende jaren in samenwerking met de TU Delft hoe de oevers zich ontwikkelen, zodat de opgedane kennis nationaal en internationaal breder kan worden toegepast.