AARTSWOUD - In de nacht van 7 op 8 februari brak er brand uit in de stal van het Rundveemuseum in Aartswoud. In de stal stonden 10 oorspronkelijke Hollandse koeienrassen met wat kalfjes. In alle haast zijn de koeien bevrijd en naar een logeerstal gebracht. Helaas hebben een Blaarkop en een Baggerbonte koe het niet overleefd. Ook werd er in de nieuwe stal een kalf dood geboren. Cliënten van de Prinsenstichting die in de voorgelegen stolpboerderij wonen en de brand ontdekten, helpen dagelijks met het verzorgen van de koeien. Ook nu gaan ze tweemaal daags met een busje naar de logeerstal.


De schade aan de stal en het museum is erg groot! Het gaat langere tijd duren voor alles weer is herbouwd. Het museum draait al 8 jaar en is uniek in Nederland. Inmiddels is het tot Educatief Centrum gepromoveerd en heeft het museum een grotere ontvangstruimte nodig. Ook zal het herstel van de stal met duurzamere materialen worden uitgevoerd. Dit werkt sterk kostenverhogend. Het museum mist bovendien de inkomsten van het komend seizoen. De cijfers van het afgelopen jaar geven door de Corona-crisis ook al reden tot zorg. En de veestapel moet noodgedwongen worden aangevuld met de rassen die nu ontbreken.

Het streefbedrag voor het realiseren voor de aanpassingen en het uitbreiden van de huidige situatie is inclusief gederfde inkomsten geraamd op € 95.000,- Belangrijk is dat het museum een ANBI status heeft. Op de website www.rundveemuseum.nl, staat een link om via Geef.nl te doneren. Dit kan elk bedrag zijn en kan ook anoniem. Ook kan via het bankrekeningnummer worden gedoneerd. Het nummer is NL54 RABO 013 18 76 694 t.n.v. Rundveemuseum Aartswoud. Bedrijven kunnen het bestuur benaderen om te kijken wat ze kunnen betekenen.

Het zou fantastisch zijn als het streefbedrag wordt gehaald. Het bestuur, de cliënten van de Prinsenstichting en de vrijwilligers zien er naar uit als de koeien weer in hun eigen stal staan. En dat er weer een voltallige kudde staat. Want diversiteit is de kracht van het museum!