NIBBIXWOUD - Op 17 maart 2023 heeft het NHD gemeld dat de herinrichting van de Ganker in Nibbixwoud is uitgesteld tot volgend jaar. Hart voor Medemblik (HvM) maakt zich zorgen over deze vertraging en de gebrekkige communicatie met de dorpsraad van Nibbixwoud, die pas via de krant op de hoogte werd gebracht van het nieuws.

Thom Meendering, HvM-commissielid, zegt: “We zijn teleurgesteld dat de dorpsraad van Nibbixwoud pas op de hoogte werd gesteld nadat het nieuws openbaar werd gemaakt in de krant. Dit is wederom een voorbeeld van onvoldoende communicatie tussen de gemeente en de dorpsraden, en we willen hier graag opheldering over.”

Naast de zorgen over de communicatie, heeft Hart voor Medemblik ook vragen over de herinrichting van de Ganker zelf. Tjeu Berlijn, woordvoerder van Hart voor Medemblik, stelt: “We zijn benieuwd naar de plannen om belanghebbenden bij het proces te betrekken en hoe de gemeente het historische karakter van de Ganker, zoals beschreven in de kernvisie van Nibbixwoud, zal waarborgen.”

In een brief aan de gemeente heeft Hart voor Medemblik de volgende vragen gesteld:

  1. Waarom is de dorpsraad Nibbixwoud niet geïnformeerd over het feit dat de start van de herinrichting verplaatst is naar volgend jaar?
  2. Is er een plan van aanpak om de stakeholders mee te nemen in de herinrichting? Zo nee, waarom niet?
  3. Neemt de gemeente het historische aspect van de Ganker mee in de herinrichting zoals in de kernvisie van Nibbixwoud te vinden is. Zo ja, op welke manier? Zo nee, waarom niet?


Hart voor Medemblik hoopt op snelle en duidelijke antwoorden van de gemeente en benadrukt het belang van transparantie en betrokkenheid van de dorpsraad en belanghebbenden in dit project.