NOORD-HOLLAND - Het openbaar vervoer is voor iedereen. Ook reizigers met een beperking moeten daar zelfstandig gebruik van kunnen maken. De provincie Noord-Holland heeft een plan gemaakt waarin staat wat de provincie de komende 4 jaar hiervoor gaat doen.


Het volledig toegankelijk maken van de bushaltes is de belangrijkste actie. In 2040 moet al het openbaar vervoer in Nederland volledig toegankelijk zijn.

Een volledig toegankelijke halte heeft een goede hoogte voor een gemakkelijke instap. Bij de halte liggen ribbeltegels voor mensen met een visuele beperking en de halte is breed en hoog genoeg om met een rolstoel makkelijk in en uit de bus te komen.

3000 haltes

De provincie Noord-Holland is opdrachtgever voor het openbaar vervoer in 3 gebieden in Noord-Holland. In deze gebieden liggen ongeveer 3000 bushaltes. Ongeveer 40% daarvan is toegankelijk voor mensen met een beperking. Wie de halte moet aanpassen, hangt af van de weg waaraan de bushalte ligt: is het een provinciale weg of is de weg van de gemeente?

Subsidie

De provincie gaat de haltes langs provinciale wegen de komende 4 jaar toegankelijk maken. Daarbij wordt rekening gehouden met hoe druk de halte is en hoeveel maatregelen nodig zijn om de halte toegankelijk te maken. Haltes waar kleine ingrepen nodig zijn, worden eerst gedaan. Haltes waar grote ingrepen nodig zijn, worden aangepast bij het eerstvolgende groot onderhoud. Daarnaast verleent de provincie subsidie aan gemeenten voor het toegankelijk maken van hun bushaltes. Sinds 2022 heeft de provincie daar € 1,5 miljoen subsidie beschikbaar voor gesteld. Daarmee zijn al tientallen haltes volledig toegankelijk gemaakt. De provincie wil de subsidie de komende jaren blijven verlenen.

Bestuursakkoord

In november 2022 heeft de provincie, samen met het Rijk, de overige decentrale overheden, de ov-bedrijven en ProRail het Bestuursakkoord Toegankelijkheid Openbaar Vervoer 2022-2032 ondertekend. In het bestuursakkoord is afgesproken dat in 2040 het openbaar vervoer voor iedereen volledig toegankelijk is. Hiervoor wordt elke 4 jaar een plan gemaakt.