WERVERSHOOF - Deze week is het grootste zonnepark van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier opgeleverd. Bij de rioolwaterzuivering in Wervershoof zijn 17.570 zonnepanelen geïnstalleerd. Hiermee gaat het waterschap naar verwachting ruim 5.000.000 kWh produceren op jaarbasis. Dit staat ongeveer gelijk aan het verbruik van elektriciteit van 1500 woningen per jaar.


In mei 2017 heeft het bestuur van het hoogheemraadschap een ambitieus klimaat- en energieprogramma vastgesteld. "Het streven is om in 2025 energieneutraal te zijn", vertelt Marjan Leijen, portefeuillehouder schoon water. "Dit betekent dat alle voor het hoogheemraadschap benodigde energie zelf duurzaam wordt opgewekt. Wij als grootverbruiker doen ons stinkende best om die energie duurzaam op te wekken en voor onze eigen processen in te zetten. Daarnaast is de ambitie om in hetzelfde jaar ook klimaatneutraal te zijn en geen schadelijke CO2 meer uit te stoten."

Zonneweides
Voor dit zonnepark op rioolwaterzuivering Wervershoof is vanuit het trafostation van Liander in Medemblik een nieuwe hoogspanningskabel aangelegd naar de zuivering. Ook op het terrein van de zuivering is een hoogspanningsringleiding geïnstalleerd met compactstations, waarop de omvormers van de zonnepanelen zijn aangesloten. Inmiddels zijn zonnepanelen geplaatst bij de zuiveringen Geestmerambacht, Wieringermeer, Wieringen, Stolpen, Beverwijk, Heiloo en Evertstekoog (Texel), en bij de werven Dirkshorn, Zwaagdijk en Anna Paulowna. In totaal streeft het hoogheemraadschap ernaar om tussen de 75.000 en 100.000 zonnepanelen te plaatsen op diverse locaties.

Afremmen van klimaatverandering
Het hoogheemraadschap deelt de klimaatambities met de andere waterschappen in Nederland. Met klimaatneutraliteit dragen de waterschappen bij aan het afremmen van verdere opwarming van de aarde. Een stijgende zeespiegel, toenemende wateroverlast door clusterbuien en meer droogte en hittestress zijn de belangrijkste effecten van opwarming van de aarde. Voor de waterschappen alle reden om te investeren in klimaatneutraliteit in 2025.