HOORN - De gemeente Hoorn en eigenaar het Rijksvastgoedbedrijf hebben overeenstemming bereikt om de leegstaande gevangenis in Zwaag te slopen. Dat staat in een brief van het college aan de gemeenteraad.

In antwoorden op raadsvragen van de VVD en Fractie Tonnaer werd vorige maand al duidelijk dat sloop de beste optie zou zijn. Omdat de gemeente niet wil dat er een spookgebouw ontstaat en om tot een duurzame oplossing te komen.

Na gesprekken is besloten dat het Rijksvastgoedbedrijf zo snel mogelijk vergunningen gaat aanvragen om ook spoedig te kunnen starten met de sloop. Wanneer dat zover zal zijn is nog onduidelijk. Eerder werd nog gedacht dit mogelijk pas over ruim drie jaar zou zijn, maar dat gaat nu dus eerder gebeuren.

Toekomst terrein onduidelijk
Grote vraag is wat er dan met de grond gaat gebeuren. Ook dat moet nog nader besproken worden. In de brief schrijft het college dat uiterlijk in 2022 gesprekken gevoerd gaan worden voor herbestemming van het terrein. Dat moet leiden tot een haalbaar plan.